İlahi mərhəmətə yönəlmə

Hz. Pir ixlas haqda iki risalə qələmə alaraq mövzu ilə bağlı məsələləri xülasə etmişdir. O, ixlası əldə etmək üçün ilk sıraya “hər işdə rizayi-ilahini diqqətə al” düsturunu qoymuşdur.

[