Ailədə uşaq: biz nə edirik? - Evlilik ağacının ən şirin və ən gözəl meyvəsi uşaqdır. Uşağın xarakteri ata və ana arasındakı münasibətlər əsasında formalaşır. Valideynlərin bir-biri ilə qarşılıqlı münasibəti uşaqlar üçün bir ölçü vahididir. Ata-ana müraciət edərkən xoş...

[