Bahar gəlir, yaşıl dona
Bürünür uca dağlar.
Dərələrdə axır yenə
Gur çeşmələr, bulaqlar.

Uzaq, qərib ölkələrdən,
Köçəri quşlar gəlir.
Yenə bahar ölkəsinə
Yaz gəlir, bahar gəlir.

Qızıl arı qonur qızıl
Ləçəyinə güllərin,
Bahar varı, dövlətidir,
Sərvətidir ellərin.

Sözləri Yusif Həsənbəyin,
Musiqisi Ramiz Mustafayevindir.