Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon
31 sonuçtan 11 ile 20 arası

Nizami Gəncəvi

 1. #11
  Moderlər
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Yer
  Azerbaycan
  Mesajlar
  2.061

  Re: Nizami Gəncəvi

  Vəslin həvəsi ömrümü son anə yetirdi,
  Hicran qəminin xəncərini qanə yetirdi.

  Karvansaradır qəmli könül eşq yolunda.
  Bu dərd yatağı karvanı karvanə yetirdi.

  Ömrün gəmisi ruzigarın dalğalarında,
  Tufansız ötüb gör necə ümmanə yetirdi.

  Tordan qutaran quş ki, qayıtmaz tora bir də,
  Keçmiş ömürü kim yenidən canə yetirdi.

  Bilsən niyə biz bilməmişik qədrini vəslin?
  Çünki bizi bəxt, qəflətən ehsanə yetirdi.
  Bir günah etsən əgər,
  Minbir gün aahh etmən gərək.
  Minbir gün aahh etsən əgər,
  Heç bir günahın yox sənin.


 2. #12
  Azeri.net Sevdalısı
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesajlar
  2.630

  Re: Nizami Gəncəvi

  Halaldi cox sag ol

 3. #13
  Moderlər
  Üyelik tarihi
  May 2009
  Yer
  Amerika
  Mesajlar
  2.811

  Re: Nizami Gəncəvi

  SONUNCU PEYĞƏMBƏRİN ŞƏNİNƏ

  Varlığın lövhəsinə ilk söz yazanda qələm, -
  Əhmədin "əlif"ini yazıbdır onda qələm.
  "Əlif" "hey"i mülkünə hakim edəndən bəri,
  "Dal" onun boyunbağı, "mim" də ki bir kəməri.
  Bu kəmər, boyunbağı edib camal sahibi,
  Səadət dünyasında olub kamal sahibi.
  Bu günbəz ki, kərpici saçar firuzətək nur, -
  Onun cənnət bağında tər-təzəcə turuncdur.
  Turuncun adətidir: gül açmaz ilk baharda,
  Meyvəsi yetişəndə gəlib çıxar bahar da.
  Peyğəmbərlik bayrağı göylərə qalxan vədə
  Sonuncu peyğəmbərlik verildi Məhəmmədə.
  Ay - zəbərcəd üzükdür, nurlandırır dağ-daşı,
  Məhəmməd möhürüylə parlayır onun qaşı.
  Dünyanın sırğasıdır adındakı hər bir "mim",
  Hər iki cahanı da edib özünə təslim.
  Yer üzünə elçidir, İsatək qulu vardır,
  Müjdəçi müjdəçidir, çapar da ki çapardır.
  Dünyaya dərs almamış natiq kimi gəlibdir,
  Dərsi - Məsihin "mim"i, Adəmdəki "əlif"dir.
  "Ənbiya" kəlməsinin həm əvvəli həm sonu.
  Əhdinə, vəfasına "əlif"tək düz bil onu.
  Varlığı ən işıqlı bir nöqtədir varlığa,
  Hər sözü, hər kəlamı səslər bəxtiyarlığa.
  Təkəbbür, lovğalıq da o bilmədi cahanda,
  Cahandan uca başı əyilmədi cahanda.
  Kəlamıyla təlimin artdı şöhrəti, şanı,
  Əlçatmaz, ünyetişməz fələklərdir eyvanı.
  Müqəddəs dərgahında hicabdadır nəbilər,
  Müqəddəslik onunla ləkələnmək nə bilər.
  Günahkarın gözləri kor qalıb qürbətdə də.
  Məkkədən xərac alıb, bac alıb qürbətdə də.
  Sükutu səni yaxar, göz kor olar tüstünə.
  İstəyi pərdə çəkər günahların üstünə.
  Ədalətlə yatırar hər qovğanı, savaşı,
  Onu sevməmək olmaz, sevəni sanma naşı.
  Varlıq dəyirmanını fırlandıran oxdu, ox,
  Üstümüzdə ağadır, səxavəti çoxdu, çox.
  Əzəliyyət dərsindən əbədilik dərs alıb,
  Ürəyinə qürbətin öz çırağı nur salıb. -
  İşığıyla dolubdur günəşin qızıl tası,
  Meracından Ay olub göydə hilal parçası.
  Ərşdə merac gecəsi öz taxtını qurubdur.
  Başına tac qoyubdur, belə kəmər vurubdur.
  Gecənin səməndinə nal vurub, göyə uçub,
  Nəfəsinə yer üzü dar gəlib, - deyə uçub.
  Səhərin mələkləri səkil atı gətirib,
  Həsrətindən, darıxan yer üzünə yetirib.
  Alapaça toxdayıb, nəfəs alır haçandır,
  Nizami - yəhərinin örtüyünü açandır

 4. #14
  Azeri.net Sevdalısı
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesajlar
  2.630

  Re: Nizami Gəncəvi


 5. #15
  Moderlər
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Yer
  Azerbaycan
  Mesajlar
  2.061

  Re: Nizami Gəncəvi

  Kərpic Kəsən Qocanın Hekayəti!
  Deyirlər Şam tərəfdə bir qoca kişi vardı,
  Pəri kimi xalq ilə onun nə işi vardı
  Əyninin köynəyini ot-ələfdən hörərdi,
  Kərpic kəsib bir təhər dolanar, gün görərdi.
  Qılınclı ərlərin ki, düşərdi qalxanları,
  Məzarına kərpicdən döşərdi "qalxanları"
  Kəfənsizin kəfəni, duvağıydı kərpici,
  Günahkarın ağzının suvağıydı kərpici.
  Bir gün yenə işiylə başını qatdı qoca,
  Əldən-dildən düşərək qan-tərə batdı qoca.
  Birdən-birə göründü gözə bir cavan oğlan,
  Başladı məzəmmətlə sözə bir cavan oğlan:
  "Bu düşkünlük, zəlillik səncə, hara yaraşar?
  Palçıq-saman yoğurmaq muzdurlara yaraşar.
  Torpağın qalxanını qılıncınla sökmə sən,
  Bir qarın çörək üçün öz abrını tökmə sən.
  Bu kərpic qəlibini yandırıb külə döndər,
  Ömrün xəzan bağını əlinlə gülə döndər.
  Daş kimi kəltənlərə bel vurmaqdan nə çıxar?
  Bəlimli palçıqları yoğurmaqdan nə çıxar?
  Qocasan, qocaların yerişini yeri sən,
  Yorularsan, cavanın yerişini yerisən."
  Qoca dedi: "Nadanlıq havası var başında,
  Ağsaqqala gülürsən belə cavan yaşında.
  Qocalar kərpic kəsər, halallıqla yaşayar,
  Kölələr, əsir qullar ağır yüklər daşıyar.
  Qarşında boyun büküb əl açmayım deyə mən,
  Əzəldən əl atmışam belə bir peşəyə mən.
  Nə xəzinə yığanam, nə də tirmə geyənəm,
  Öz halal zəhmətimin çörəyini yeyənəm.
  Halalca nemətimə naşükür olma mənim,
  Nemətə xor baxana nemət qənimdir, qənim."
  Qocaya tənə vuran peşmanladı sözündən,
  Gözdən itən zamanda yaş axıtdı gözündən.
  Dünya görmüş insandı, qoca belə qocaydı,
  Namuslu zəhmətiylə el gözündə ucaydı.
  Unut dünya evini sən burada, Nizami!
  Məslək eşqi yetirər hər murada, Nizami!
  Bir günah etsən əgər,
  Minbir gün aahh etmən gərək.
  Minbir gün aahh etsən əgər,
  Heç bir günahın yox sənin.


 6. #16
  Moderlər
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Yer
  Azerbaycan
  Mesajlar
  2.061

  Re: Nizami Gəncəvi

  BƏŞƏRİN DÜŞGÜNLÜYÜ VƏ KEŞMƏKEŞLİ HƏYATI

  Gənclik - nurlu şəhərdi, qocalıq - qərib axşam,
  Biri parlaq günəşdi, biri öləziyən şam.
  Uymusan səhərlər də şirin-şirin yatmağa,
  Ömrünün al günəşi üz qoyubdu batmağa.
  Dünyanın sevdasını, gəzdirmə başında sən,
  Cavanlıqdan əl götür ixtiyar yaşında sən.
  Gözəllərin eşqindən yaralısan, yaralı,
  Sevdalı aşiqlikdən aralısan, aralı.
  Ağlı heyrət bürüyüb, fikrin alt-üstdü daha,
  Əlin qabar-qabardı, ayağın süstdü daha.
  Başına nazbalışdır öz qucağı torpağın,
  Rahatlıq guşəsidir hər bucağı torpağın.
  Dünya gözəl olsa da, bitməz narahatlığı.
  Hər əzaba son qoyar əbədi rahatlığı.
  Hüsnün aylı çeşməydi, o çeşmə donub indi,
  Lalətək yanağına sarılıq qonub indi
  Tərazlıtək gözəldin, saçın həbəş saçıydı,
  Hüsnün türkə, ərəbə bir elin xəracıydı.
  Rüzgarın öz saçı da gündüz - ağ, gecə - qara,
  İbrət dərsi öyrədir ilk gündən cavanlara:
  Unutma səndən əzəl çoxdu dünyada gənclər,
  Qocalmağı salmazdı heç zaman yada gənclər.
  O gülləri soldurdu xəzanın hər afəti,
  Qocalığa bənd imiş gəncliyin təravəti.
  Cavanlığın eybini izləmək də eyibdir,
  Qocalığın eybini gizləmək də eyibdir.
  Cəmşidtək səadətlə keçsə dövranın sənin,
  Ağ saçını görəndə qaralar qanın sənin.
  Əcəlin müjdəsidir ağ saçımız, telimiz, -
  Ölümə baş əyməkdən bükülübdür belimiz.
  Gənclikdən, gözəllikdən ömrümüz binəsibdir,
  Mənə nəsib olmayan görən kimə nəsibdir?
  O gözəl cavanlığın qəflətdə keçdi, heyhat!
  Başına vura-vura yansan da gecdi, heyhat!
  Yusif kimi cavanlar çıxdı yoxa dünyada,
  Həsrətindən çoxları cırdı yaxa dünyada.
  Cavanlığın qədrini bilərsən qocalanda,
  İtən ömrə göz yaşı çilərsən qocalanda.
  Cavan ağac hər bağın gözəlidir, gözəli,
  Qocaldımı, sındırar onu bağbanın əli.
  Cavanlıq od-alovdur, gözəlliyin tacıdır.
  Cavanlıq çox şirindir, qocalıq çox acıdır.
  Tər budağın üstündə təzə açan gül olar.
  Quru odun ocaqda yana-yana kül olar.
  Ənbər saçan şəvədir hər bir başın qarası,
  Saf qızıla məhəkdir, bil ki, daşın qarası.
  Gəncliyi vurdun başa, qəflətdən oyan indi,
  Al günəşi oyatmaz yuxudan doyan indi
  Şam kimi ərimisən, gücün yox aha sənin,
  Müşk ətirli saçına qar yağıb daha sənin.
  Havalar soyuyanda qısılar otlar yerə;
  Ağappaq qar ələyər qara buludlar yerə.
  Fələk - boyaq küpüdür, sanma boyası azdır,
  İsa bir boyaqçıdır, Günəş də ki, rəngsazdır.
  Buludlar - paltaryuyan, Ay - gümüşü ləyəndir,
  Gecənin saçlarına məhtab nur ələyəndir.
  Yuyub nur çeşməsində öz pasını asiman,
  İsaya boyadıbdır libasını asiman
  Zərrə qədər boyası rəngi varmı havanın?
  Tutqunluğu könüllər oxşayarmı havanın?
  Gündüz kimi ağappaq, gecə kimi qapqara,
  Ağ rumlu, qara zənci olmaq hara, sən hara?
  Ağlığı, qaralığı iftixarla daşısan,
  Rumlu təki zalımsan, zənci təki naşısan.
  İki rəngli olması hədəf elər pələngi,
  Ovçunun sərrast oxu beldən dələr pələngi.
  Hüsnün bağlar gəlini ağaclartək tamaşa.
  Gah palaza girirsən, gah da əlvan qumaşa.
  Təzadlı aləminə, söylə, nəzər salırsan?
  Yayda cübbə geyirsən, qışda üryan qalırsan.
  Şir, pələng ovla yaşar, libasıdır dərisi,
  Tapdığıyla dolanan olmaz tamah hərisi.
  Varsa suyun çörəyin yoxluqdan qəmə batma,
  Əlini çömçə təki hər kasaya uzatma.
  Çörək də söndürməsə hərisliyin odunu,
  İç içməli-sulardan, döşür yemlik otunu.
  Minnətli çörək ilə kef-damaqmı yaxşıdır?
  İsanın eşşəyitək otlamaqmı yaxşıdır?
  Göylər altında olan bu torpaqda od, külək
  Aparmamış üzlərin suyunu vermir çörək.
  Quduz nəfsi yaraşmaz, ey əxi - qardaş, sənə
  Haram süfrə başında haramdı bardaş sənə
  İnsan dünya evində bir məhbusa dönməsə,
  Ülviyyət ocağının odu, közü sönməsə,
  Yusiftək yazıq bəşər qurda yeyilərmidi?
  Pişiyə şir ürəkli aslan deyilərmidi?
  Bir ovuc arpa üçün nə əyil nə daş daşı.
  Könül dəyirmanında qoy yeməsin daş daşı.
  Su kimi, yavanlığın su olsun savab olsun.
  Od kimi, yanan qəlbin özünə kabab olsun.
  Torpaq ye, çörəyini xəsisin yemə ancaq.
  Torpaq olma, varlığın əzilib tapdanacaq.
  Qana qəltan etsə də səni zəhmət tikanı.
  Çalışmaqdan usanma, işə alışdır canı
  Öz halal zəhmətinlə namuslu insan sayıl,
  Hər yetənə alçalma, əl açıb olma sail.
  Bir günah etsən əgər,
  Minbir gün aahh etmən gərək.
  Minbir gün aahh etsən əgər,
  Heç bir günahın yox sənin.


 7. #17
  Azeri.net Sevdalısı
  Üyelik tarihi
  Mar 2009
  Mesajlar
  2.630

  Re: Nizami Gəncəvi

  Cox sag ol her defe gelib boyuk maraqla acib oxuyuram

 8. #18
  Moderlər
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Yer
  Azerbaycan
  Mesajlar
  2.061

  Re: Nizami Gəncəvi

  Alıntı Xeyallarim Nickli Üyeden Alıntı
  Cox sag ol her defe gelib boyuk maraqla acib oxuyuram
  Oxudugunuz ucun sizde cox saqolun.
  Bir günah etsən əgər,
  Minbir gün aahh etmən gərək.
  Minbir gün aahh etsən əgər,
  Heç bir günahın yox sənin.


 9. #19
  Moderlər
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Yer
  Azerbaycan
  Mesajlar
  2.061

  Re: Nizami Gəncəvi

  Oglum Məhəmmədə Nəsihət!

  Sən, ey on dörd yaşlım, hər elmə yetgin!
  Gözündə əksi var iki aləmin!
  Yeddi yaşar oldun o zaman ki, sən,
  Açıldın gül kimi, güləndə çəmən.
  İndi ki, çatmışdır yaşın ön dördə,
  Başın sərv kimi durur göylərdə.
  Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır,
  İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır.
  Ucalmaq istəsən, bir kamala çat,
  Kamala ehtiram göstərər həyat.
  Uşaqkən əslini sorsalar bir az,
  Ağac bar verəndə cinsi sorulmaz!
  Elə ki, böyüdün, belədir qayda,
  Atanın adından sənə nə fayda?
  Sən aslanlar kimi keç cəbhələrdən,
  Yalnız hünərinin balası ol sən!
  Səadət kamalla yetişir başa,
  Xalqa hörmət elə, ədəblə yaşa...
  Öz adına layiq işlər gör ki, sən,
  Axırda utanma xəcalətindən.
  Oğul, sözlərimə yaxşı qulaq as!
  Ata nəsihəti faydasız olmaz.
  Görürəm şöhrətdə ləyaqətin var,
  Şe'rdə, sənətdə məharətin var.
  Şairlik eləmə! Dövrə bax ki, bir,
  Tə'rif əvəzinə pislənir şe'r.
  Şe'rdən ucalıq umma dünyada,
  Çünki Nizamiylə qurtardı o da.
  Hərçəndi sənətin çox rütbəsi var,
  Həyata faydalı bir elmi axtar.
  Bu əyri cizgilər cədvəlində sən,
  Özünü şərh edib özünü öyrən!
  Ol öz vicdanının sirrinə açar,
  Çünki bu mə'rifət qəlbə nur saçar..
  Bir elmi öyrənmək istədikdə sən,
  Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
  Kamil bir palançı olsa da insan,
  Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.
  Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək,
  Bir insan əliboş gəzməsin gərək.
  Bir günah etsən əgər,
  Minbir gün aahh etmən gərək.
  Minbir gün aahh etsən əgər,
  Heç bir günahın yox sənin.


 10. #20
  Moderlər
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Yer
  Azerbaycan
  Mesajlar
  2.061

  Re: Nizami Gəncəvi

  Ey Sevgili Canan
  Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan!
  Olmuş bütün aləmdə sənin şəninə şayan

  Kəl eylə inayət, mənə ver busə ləbindən,
  Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan.

  Sordum ki, "könül hardadır" aldım bu cavabı.
  "Heç sorma, tapılmaz onu axtarsa da insan".

  Rəhm eylə, deyib, sel kimi göz yaşımı tökdüm
  Kim, qanım ilə əl yuma, ey afəti-dövran!

  İnsafın əgər varsa, açıq de, bu Nizami,
  Sənlə necə rəftar eləsin, ey mahi-taban?

  Kəl söylə, cavabın nə olar, sorğu zamanı,
  Əhvalımı səndən soruşarsa Qızıl Arslan?
  Bir günah etsən əgər,
  Minbir gün aahh etmən gərək.
  Minbir gün aahh etsən əgər,
  Heç bir günahın yox sənin.


Sayfa 2/4 İlkİlk 1234 SonSon

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.