13 May-Türk Dil Bayramıdır - “Türkçəmiz də şanlı tariximiz kimi dünya dilləri arasında ən zəngin və köklü dillərindən biridir. Dünyada ən çox istifadə edilən dillərdən biri olan Türkçəmiz kökləri tarixin ən qədim zamanlarına qədər uzanan, zamana meydan oxumayı bacarmış bir...

[