2 sonuçtan 1 ile 2 arası

Tarihteki ilk Türk Respublikasi

 1. #1
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2005
  Yer
  Batı Trakya/Yunanistan
  Mesajlar
  11

  Tarihteki ilk Türk Respublikasi

  M.Ö. 2. Y.Y.

  Bölgede ilk Türk yerleşimi; Orta Asya'dan Balkanlara göç eden İskit Türkleri'nin bölgeye gelişi;
  M.S. 4. Y.Y. da Hunların, 5. Y.Y. da Avarların, 9. Y.Y. da Peçeneklerin, 11. Y.Y. da Kuman Türkleri'nin bölgeye yerleşmesi;
  Kuman Türklerine, Osmanlı Türklerine yardım etmelerinden dolayı pomaga (Pomak) denilmesi (Slav dilinde "yardım eden" anlamında).

  1363

  Lala Şahin Paşa tarafından Edirne'nin Fethi, Batı Trakya'ya Osmanlı Türklerin yerleşmeye başlamaları, Dimetoka şehrinin I. Murat tarafından Osmanlı Devleti'nin geçici başkenti yapılması

  1364

  Gazi Evrenos Beyin Gümülcine'yi Fethi

  1368

  Edirne'nin Osmanlı Devletinin başkenti olması.

  26 Eylül 1371

  Sırplara karşı Çirmen zaferi ve İskeçe, Kavala, Drama, Serez bölgelerinin ele geçirilmesiyle Batı Trakya fethinin tamamlanması

  1363 - 1912

  Batı Trakya'nın 549 yıl Türk hakimiyetinde kalması ve fethinden sonra bölgenin Türkleşmesi.

  22 Ağustos 1829

  1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Edirne'nin Ruslar tarafından işgali.

  14 Eylül 1829

  Osmanlı-Rus Edirne Antlaşması;
  Yunanistan'a bağımsızlık verilmesi, Grek İmparatorluğu projesinin ilk adımının gerçekleşmesi, Yunanistan'ınMegali İdea yolunda ilerlemeye başlaması ve Batı Trakya sorununun temelinin atılması.

  1877 - 1878

  Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) .

  22 Ekim 1877

  Edirne'nin Ruslar tarafından ikinci defa işgali, Batı Trakya'nın Ustruma Nehri'ne kadar, Doğu Trakya'nın Terkos-Küçük Çekmece'ye kadar işgali. Ruslar, Batı Trakya'nın işgalinde Bulgarları kullanırlar

  3 Mart 1878

  Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması;
  Bulgaristan Devleti kurulmasının kabulü, Batı Trakya'nın ve ayrıca Batı Trakya'nın batısındaki Üsküp, Manastır, Debre ve Ohri Gölü ile Doğu Trakya'nın önemli bölümünün (Edirne, Kırklareli) Bulgaristan'a verilmesi

  Mart 1878

  Meriç batısındaki ve kuzeyindeki Türklerin, Rus işgaline ve topraklarının Bulgarlara verilmesine karşı Rodop'ta örgütlenmesi ve silahlı direnmeye başlaması, direnmenin yayılışı.

  Nisan 1878

  Rusların Rodop kahramanlarına saldırıya başlaması,14 Nisan da Çirmen yakınlarında ilk çarpışma.

  16 Mayıs 1878

  Türk direnişçiler tarafından "Rodop Türk Mukavemet Hükümeti'nin" kurulması;
  Ahmet Timirski başkanlığında kurulan hükümetin 4 milyonluk bir nüfusa hükmetmesi, 250.000 kişilik bir askeri kuvvet oluşturması; verdikleri mücadele ile Ayastefanos Antlaşmasının Berlin Antlaşmasına dönüşmesine etkili olmaları.

  Haziran 1878

  Rodop direnişinin Lofça, Servi, Plevne, Tırnova ile Batı Trakya'ya yayılması.

  13 Temmuz 1878

  Berlin Antlaşması

  · Bulgaristan Prensliğinin kurulması; böylece Yunanistan'dan sonra Batı Trakya'ya göz diken ikinci bir devletin tarih sahnesine çıkışı.·

  · Ayastefanos ile Bulgaristan'a verilmiş olan Batı Trakya'nın (Arda Nehri Güneyi) tekrar Osmanlı Devletine verilmesi

  · Batı Trakya Osmanlıya geçince Rodop direnişinin büyük ölçüde azalması, ancak Doğu Rumeli Vilayeti içinde kalan Kırcali ve Ropçoz bölgelerinde mücadelenin sürdürülmesi; 8 yıl süren bu mücadele sonunda, 1886'da yapılan bir anlaşma ile Arda Nehri Kuzeyinde 300 köyün Osmanlı topraklarına katılmasının sağlanması

  5 Nisan 1886

  Sureti Tesviye Antlaşması, Osmanlı-Bulgar;
  Arda nehri kuzeyinde Rodop ve Kırcali bölgelerinde 300 köyün Osmanlı topraklarına katılması; amaçlarını gerçekleştiren Rodop Türk Mukavemet Hükümetin dağılması.
  Doğu Rumeli Vilayeti'nin Bulgaristan'a verilmesi

  1912-191 3

  Balkan Savaşı·Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ'ın genişleme amacıyla; Osmanlı devletinin Avrupa'daki topraklarına, Ekim 1912'de saldırmaya başlaması. 40 günde Makedonya ve Arnavutluk'un, 23 günde Edirne hariç Doğu Trakya'nın, 11 günde de Batı Trakya'nın elden çıkması

  16 Ekim 1912

  Osmanlı Devletinin Bulgaristan'a savaş ilanı.

  18 Ekim 1912

  Bulgaristan'ın Osmanlı Devletine savaş ilanı.
  Bulgaristan'ın Batı Trakya'ya saldırısı ve işgale başlaması.

  Ekim - Kasım 1912

  Batı Trakya'nın Bulgarlar tarafından işgali:
  21 Ekim Kırcaali'nin işgali.
  27 Ekim Ferecik'in işgali.
  29 Ekim Karaağac'ın işgali.
  05 Kasım Drama ve Kavala'nın işgali.
  06 Kasım Serez'in işgali.
  19 Kasım Dedeağaç'ın işgali.
  20 Kasım İskeçe'nin işgali.
  21 Kasım Gümülcine'nin işgali.
  24 Kasım Ferecik'in geri alınması.

  26 Kasım 1912

  Batı Trakya'yı savunmakla görevli Osmanlı Kırcaali Müfrezesi'nin Meriç Nehrini geçerek Doğu Trakya'ya çekilme girişimi.

  27 Kasım 1912

  Kırcaali Müfrezesi'nin Bulgarlara teslim olması.
  Batı Trakya'da Türk hakimiyetinin sona erişi.

  30 Mayıs 1913

  Londra Antlaşması'nın imzalanması;
  Osmanlı devletinin Midye (Kıyıköy) - Enez çizgisinin batısını Balkan devletlerine bırakması; Edirne, Kırklareli'nin Bulgaristan'a verilmesi

  29 Haziran 1913

  İkinci Balkan Savaşı'nın başlaması,
  Osmanlı mirasını paylaşamamak yüzünden Bulgarların, Sırp ve Yunanlılara saldırması, sonrasında Romanya'nın Bulgaristan'a saldırması.

  11 Temmuz 1913

  Serez'in Bulgar işgalinden Yunan işgaline girişi.

  13 Temmuz 1913

  Doğu Trakya'daki Türk kuvvetlerinin, Balkan devletlerinin birbiriyle kapışmasından yararlanarak topraklarını kurtarmak amacıyla, Çatalca hattından ileri harekata geçmesi.

  21 Temmuz 1913

  Edirne'nin kurtarılışı.

  22 Temmuz 1913

  Dimetoka'nın kurtarılışı.

  27 Temmuz 1913

  Sofulu'nun kurtarılışı.

  10 Ağustos 1913

  Bükreş Antlaşması'nın imzalanması ve Balkan devletleri arasında savaşın son bulması;
  Antlaşma ile Mesta-Karasu Nehri batısının (Kavala, Drama, Serez) Yunanistan'a; Mesta ile Meriç Nehri arası Batı Trakya'nın Bulgaristan'a bırakılması

  15 Ağustos 1913

  Yarbay Enver (Paşa) tarafından, Batı Trakya Türklerini Bulgar mezalimine karşı korumak amacıyla, 116 kişilik bir gönüllü müfrezesinin Kuşçubaşı Eşref'in komutasında Batı Trakya'ya gönderilmesi.

  16 Ağustos 1913

  Türk müfrezesinin Bulgarlarla Koşukovak çarpışması.

  18 Ağustos 1913

  Mestanlı'nın muharebesiz alınması.

  19 Ağustos 1913

  Kırcaali'nin alınması, Osmanlı devletinin müfrezenin ilerlemesinden rahatsız olması ve hareketini durdurmasını istemesi.

  22 Ağustos 1913

  Müfreze komutanı Kuşcubaşı ile onları İstanbul'un onayı olmadan gönderen Enver'in Ortaköy'de görüşmesi ve bütün Batı Trakya'nın kurtarılmasına karar vermeleri;
  Müfrezenin Binbaşı Süleyman Askeri'nin komutasında gönderilen kuvvetlerle güçlendirilmesi.

  31 Ağustos 1913

  Gümülcine'nin kurtarılması.

  01 Eylül 1913

  İskeçe'nin kurtarılması, Meriç boyunun Bulgarlardan temizlenmesi.

  01 Eylül 1913

  "Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi"nin kurulması
  Hükümetin; İcra Hükümeti ve Genelkurmay Başkanı Süleyman Askeri, Kuvayi Milliye Umum Müfettişi Eşref Kuşçubaşı; merkezi Gümülcine.

  Eylül 1913

  Tüm Batı Trakya'nın Dedeağaç hariç (Yunanlılarda) kısa sürede kurtarılması;
  Bir hükümet kurulmasının İstanbul'da tedirginlik yaratması, Batı Trakya'da mücadele verenlere yurda dönün emrinin verilmesi.

  25 Eylül 1913

  Batı Trakya idarecilerinin, dön emrine bağımsızlık ilan ederek karşılık vermeleri;
  "Garbi Trakya Hükümeti Muvakkatesi" isminin "Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi"ne dönüştürüldüğünü ilan etmeleri; böylece yeni bir Türk Devleti'nin daha tarih sahnesine çıkması.

  29 Eylül 1913

  Yunanlıların, Batı Trakya'da Türk devleti kurulmasını memnunlukla karşılamaları, askeri yardım sözü vermeleri, Batı Trakya'nın Bulgarların elinden çıkmasını sağlamayı çıkarlarına uygun buldukları için ellerinde bulundurdukları Dedeağaç'ı yeni hükümete devretmeleri.

  02 Ekim 1913

  Dimetoka'nın kurtarılışı.

  Ekim 1913

  Dedeağaç'ı da aldıktan sonra daha da güçlenen Batı Trakya Türk Devleti; Başkentini Gümülcine olarak ilan eder. Ayyıldızlı, yeşil, beyaz ve siyah renkli özel bayrağını resmi binalara çeker.


  Pasaport sistemini, posta teşkilatını kurar, pul bastırır.


  Batı Trakya ajansını kurar.

  Milli marşını kabul eder.

  "Özgür" adlı resmi gazete çıkarır.

  Türkçe, Fransızca "Independant" isimli gazete çıkarır.

  Bütçesini hazırlar, bütçesi ile 30.000 kişilik ordusunu 61.000 kişiye çıkarmayı planlar.

  Ekim 1913

  İstanbul Antlaşması'nın uygulanmasını sağlamak için, Albay Cemal'in (Bahriye Nazırı Cemal Paşa) Batı Trakya'ya gelişi, Batı Trakya yöneticilerini ikna edişi.

  25 Ekim 1913

  Batı Trakya Bağımsız Hükümeti'nin kendini feshetmesi ve bölgenin Bulgarlara devrinin başlaması.30 Ekim 1913

  Bulgar işgalinin tamamlanması.
  Silahların ve beş Türk subayının bölgede bırakılarak diğerlerinin İstanbul'a dönmesi.

 2. #2
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  Jun 2005
  Yer
  Batı Trakya/Yunanistan
  Mesajlar
  11
  Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı Burhaneddin Hakgüder, Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın mabetlerine, inançlarına ve İslam'a karşı çirkin saldırıların devam ettiğini belirtti.


  Hakgüder, yaptığı yazılı açıklamada, bugün, İskeçe'ye bağlı Şahin Köyü'nde, halkın hatim töreni için Orta Cami'de bulunduğu sırada, Yunanistan'ın Alfa Televizyonu'nun izin almadan Yukarı Cami'ye çekim yapmaya gittiğini bildirdi.

  Çekim için üstünde bikini bulunan 4 bayanın camiye girdiklerinin vatandaşlar tarafından görüldüğünü ifade eden Hakgüder, olayı haber alan ve camiye gelen vatandaşların galeyana geldiğini ve nahoş olayların yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

  Halkın toplu halde polis merkezi ve cami önünde tepkisini göstermeye devam ettiğini bildiren Hakgüder, şunları kaydetti: “Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın mabetlerine, inançlarına ve İslam'a karşı çirkin saldırılar devam ediyor. Tamamı Türk ve Müslüman olan Şahin Köyü'nde meydana gelen İslam dinine karşı bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın sorumlularının cezalandırılması için adli makamları göreve davet ediyoruz. Gelişmeleri dikkatle izlediğimiz bu çirkin saldırı nedeniyle meydana gelen olayların daha da büyümesinden endişe ederken, Müslüman Türk azınlığı soğuk kanlı olmaya çağırıyoruz

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.