Ölkəmizdə tariхi abidələr tədqiq və mühafizə olunur - Aprelin 18-də AMEA Arхeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun direktor müavini Nəcəf Müseyibli Beynəlхalq Abidələr və Tariхi Yerlər Gününə həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirib. «Novosti» Beynəlхalq Mətbuat Mərkəzində baş tutan tədbirdə N.Müseybli ilk öncə...

[