Bizim həyətdə
Yüz uşaq var.
Bir-birini
Çox sevir onlar.
Böyük meydandır
Bizim həyət,
Qaynar qazandır
Bizim həyət.

Nəqərat:

Bax, bax, nə gözəldir
Bizim həyət.
Gəl, bax nə gözəldir
Bizim həyət.

Uca evləri
Nə göyçəkdir,
Onun dörd yanı
Gül-çiçəkdir.
Gömgöy dənizdir
Bizim həyət
Hər vaxt təmizdir
Bizim həyət.

Nəqərat.

Dərsdən, bağçadan
Gələndə biz,
Gülür, oynayır
Həyətimiz.
Qoşur nəğmələr
Bizim həyət,
Hər gün, hər səhər
Bizim həyət.

Nəqərat.

Sözləri Teymur Elçinin,
Musiqisi Fikrət Amirovundur.