Bizim şən bağçamızda,
Böyük gəmimiz vardır.
Sükançısı Nəriman,
Kapitanı Eldardır.

Oturub bu gəmidə
Biz gəzirik hər yeri.
Uzaqlardan görürük
İşıqlı sahilləri.

Burda hər bir sərnişin
Adlı-sanlı işçidir.
Dənizdən neft çıxaran
Mühəndisdir, neftçidir.

Motorlar guruldayır,
Sürət bir az da artır;
Hamı öz iş yerinə
Vaxtında gəlib çatır.

Sözləri Cahangir Məmmədovun,
Musiqisi Ağabacı Rzayevanındır.