Bax, nə gözəl şirin-şirin barın var,
Armudun var, narıncın var, narın var!
Bizim kimi ayrılmaz dostların var!

Nəqərat:

Allı-güllü, sarmaşıqlı bağçamız,
Ey bəzəkli, yaraşıqlı bağçamız.

Gözləmirik təbiətdən mərhəmət,
Təslim olub o da bizə nəhayət.
Dostumuzdur azad əmək və zəhmət.

Nəqərat:

Qoruyuruq biz səni illər ilə,
Bəsləyirik zəhmətkeş əllər ilə.
Sulayırıq alnımızın tərilə.

Nəqərat.

Sözləri Cahangir Məmmədovun,
Musiqisi Ağabacı Rzayevanındır.