Yol verin, ayı gəlir,
Qocalmış dayı gəlir.
Qıztək örtmüş başına
Ağ kələğayı gəlir.
Əlində var çomağı,
Qarşılayaq qonağı.
Başlayaq onunla biz
Oynayıb oxumağı.
Mənim ayım; öz ayım,
Sən ey qaragöz ayım,
Nə yaxşı oynayırsan,
Olmaz sənə söz, ayım.


Sözləri Cahangir Məmmədovun,
Musiqisi Midhət Əhmədovundur.