tələbəlik illərində hansı səfinizi düzəldərdiniz?həə