Hamıya salam. Mən rus dilini öyrənmək üçün kursa yazılmaq istəyirəm. amma bilmirəm hansına yazılım. Xahiş yaxşı bir kurs bilən varsa yazsın