1. Nizami adına şəhər orta məktəbi;
2. Nəsimi adına şəhər orta məktəbi;
3. Mahamalar kənd orta məktəbi;
4. Gərəkli kənd orta məktəbi;
5. Tülü kənd orta məktəbi;
6. Sarıbulaq kənd orta məktəbi;
7. Hənifə kənd orta məktəbi;
8. Şambulbinə kənd orta məktəbi;
9. Qabaqçöl kənd orta məktəbi;
10. Qaysa kənd orta məktəbi;
11. Meşəşambul kənd orta məktəbi;
12. Xalatala kənd orta məktəbi;
13. İtitala kənd orta məktəbi;
14. Kortala kənd orta məktəbi;
15. Qaravəlli kənd orta məktəbi;
16. Katex zavod kənd orta məktəbi;
17. Şambul kənd orta məktəbi;
18. Qazbinə kənd orta məktəbi;
19. Qarahacılı kənd orta məktəbi;
20. Qazbölük kənd orta məktəbi;
21. Bedağar kənd orta məktəbi;
22. 1 saylı Qullar kənd orta məktəbi;
23. 1 saylı Talalar kənd orta məktəbi;
24. 1 saylı Şərif kənd orta məktəbi;
25. 1 saylı Katex kənd orta məktəbi;
26. 1 saylı Qazma kənd orta məktəbi;
27. 1 saylı Poştbinə kənd orta məktəbi;
28. 2 saylı Yeni Şərif kənd orta məktəbi;
29. 2 saylı Qazma kənd orta məktəbi;
30. 2 saylı Qullar kənd orta məktəbi;
31. 2 saylı Katex kənd orta məktəbi;
32. 2 saylı Talalar kənd orta məktəbi;
33. 3 saylı Katex kənd orta məktəbi.