1. A.S.Makarenko adına Humanitar fənlər təmayüllü ümumtəhsil internat məktəbi;
2. Gindes adına Uşaq sanatoriyası nəzdindəki orta məktəb;
3. Kor və zəif görənlər üçün respublika orta internat məktəbi;
4. “Odlar Yurdu” Universiteti nəzdində orta ümumtəhsil innovasiyalar məktəb;
5. Bakı Kompüter Kolleci nəzdində orta məktəb;
6. Respublika olimpiya ehtiyatları məktəbi;
7. Bakı Xoreoqrafiya məktəbi;
8. Bakı Xoreoqrafiya məktəbi;
9. Xabatoarner yəhudi orta məktəbi;
10. V.Zeynalov adına Gərməçataq kənd orta məktəbi;
11. 1 saylı orta internat məktəbi;
12. 1 saylı orta məktəb;
13. 2 saylı H.Mahmudbəyov adına texniki-humanitar elmlər liseyi;
14. 3 saylı orta məktəb;
15. 4 saylı orta məktəb;
16. 5 saylı orta məktəb;
17. 6 saylı İntellekt liseyi;
18. 6 saylı axşam-qiyabi orta məktəbi;
19. 7 saylı məktəb;
20. 8 saylı orta məktəb;
21. 9 saylı orta məktəb;
22. 10 saylı orta məktəb;
23. 12 saylı orta məktəb;
24. 13 saylı orta məktəb;
25. 14 saylı orta məktəb;
26. 15 saylı orta məktəb;
27. 16 saylı orta məktəb;
28. 17 saylı orta məktəb;
29. 18 saylı orta məktəb;
30. 19 saylı orta məktəb;
31. 20 saylı axşam orta məktəbi;
32. 20 saylı orta məktəb;
33. 21 saylı orta məktəb;
34. 22 saylı orta məktəb;
35. 23 saylı Tahir Hüseynov adına orta məktəb;
36. 24 saylı orta məktəb;
37. 25 saylı orta məktəb;
38. 26 saylı orta məktəb;
39. 27 saylı orta məktəb;
40. 28 saylı orta məktəb;
41. 29 saylı orta məktəb;
42. 30 saylı orta məktəb;
43. 31 saylı orta məktəb;
44. 32 saylı orta məktəb;
45. 33 saylı orta məktəb;
46. 34 saylı orta məktəb;
47. 35 saylı orta məktəb;
48. 36 saylı orta məktəb;
49. 37 saylı orta məktəb;
50. 38 saylı orta məktəb;
51. 39 saylı orta məktəb;
52. 42 saylı orta məktəb;
53. 43 saylı məktəb-lisey;
54. 45 saylı orta məktəb;
55. 46 saylı orta məktəb;
56. 47 saylı orta məktəb;
57. 48 saylı orta məktəb;
58. 50 saylı orta məktəb;
59. 51 saylı orta məktəb;
60. 52 saylı orta məktəb;
61. 53 saylı orta məktəb;
62. 54 saylı orta məktəb;
63. 55 saylı orta məktəb;
64. 56 saylı məktəb-lisey;
65. 57 saylı orta məktəb;
66. 58 saylı orta məktəb;
67. 59 saylı orta məktəb;
68. 60 saylı orta məktəb;
69. 61 saylı orta məktəb;
70. 62 saylı orta məktəb;
71. 63 saylı orta məktəb;
72. 64 saylı orta məktəb;
73. 65 saylı orta məktəb;
74. 67 saylı orta məktəb;
75. 68 saylı orta məktəb;
76. 69 saylı orta məktəb;
77. 70 saylı orta məktəb;
78. 71 saylı orta məktəb;
79. 72 saylı axşam-qiyabi orta məktəb;
80. 72 saylı məktəb-lisey;
81. 73 saylı orta məktəb;
82. 74 saylı orta məktəb;
83. 75 saylı orta məktəb;
84. 76 saylı orta məktəb;
85. 77 saylı orta məktəb;
86. 78 saylı orta məktəb;
87. 79 saylı orta məktəb;
88. 80 saylı orta məktəb;
89. 81 saylı orta məktəb;
90. 82 saylı orta məktəb;
91. 82 saylı axşam orta məktəbi;
92. 84 saylı orta məktəb;
93. 85 saylı orta məktəb;
94. 86 saylı orta məktəb;
95. 87 saylı orta məktəb;
96. 88 saylı orta məktəb;
97. 89 saylı orta məktəb;
98. 90 saylı orta məktəb;
99. 91 saylı orta məktəb;
100. 92 saylı orta məktəb;
101. 93 saylı orta məktəb;
102. 94 saylı orta məktəb;
103. 95 saylı orta məktəb;
104. 96 saylı orta məktəb;
105. 97 saylı orta məktəb;
106. 98 saylı orta məktəb;
107. 99 saylı orta məktəb;
108. 100 saylı orta məktəb;
109. 101 saylı orta məktəb;
110. 102 saylı orta məktəb;
111. 103 saylı orta məktəb;
112. 104 saylı orta məktəb;
113. 106 saylı S.Məhərrəmov adına orta məktəb;
114. 107 saylı orta məktəb;
115. 108 saylı orta məktəb;
116. 109 saylı orta məktəb;
117. 110 saylı S.Məmmədov adına orta məktəb;
118. 111 saylı orta məktəb;
119. 112 saylı orta məktəb;
120. 113 saylı orta məktəb;
121. 114 saylı orta məktəb;
122. 115 saylı orta məktəb;
123. 116 saylı orta məktəb;
124. 116 saylı korlar və zəif görən uşaqlar üçün orta məktəb;
125. 117 saylı orta məktəb;
126. 118 saylı orta məktəb;
127. 119 saylı orta məktəb;
128. 120 saylı orta məktəb;
129. 121 saylı orta məktəb;
130. 123 saylı orta məktəb;
131. 124 saylı orta məktəb;
132. 125 saylı orta məktəb;
133. 126 saylı orta məktəb;
134. 127 saylı E.Rzayev adına orta məktəb;
135. 128 saylı orta məktəb;
136. 129 saylı orta məktəb;
137. 130 saylı orta məktəb;
138. 131 saylı orta məktəb;
139. 132 saylı orta məktəb;
140. 133 saylı orta məktəb;
141. 135 saylı orta məktəb;
142. 136 saylı orta məktəb;
143. 138 saylı orta məktəb;
144. 139 E.Həsənov adına saylı orta məktəb;
145. 140 saylı orta məktəb;
146. 141 saylı orta məktəb;
147. 142 saylı orta məktəb;
148. 143 saylı orta məktəb;
149. 144 saylı orta məktəb;
150. 145 saylı orta məktəb;
151. 146 saylı orta məktəb;
152. 148 saylı orta məktəb;
153. 149 saylı orta məktəb;
154. 150 saylı orta məktəb;
155. 151 saylı orta məktəb;
156. 152 saylı orta məktəb;
157. 153 saylı orta məktəb;
158. 154 saylı orta məktəb;
159. 155 saylı orta məktəb;
160. 156 saylı orta məktəb;
161. 157 saylı orta məktəb;
162. 158 saylı orta məktəb;
163. 159 saylı orta məktəb;
164. 161 saylı orta məktəb;
165. 162 saylı orta məktəb;
166. 163 saylı orta məktəb;
167. 164 saylı orta məktəb;
168. 165 saylı orta məktəb;
169. 166 saylı T.Rəfiyev adına orta məktəb;
170. 167 saylı orta məktəb;
171. 168 saylı orta məktəb;
172. 169 saylı orta məktəb;
173. 170 saylı orta məktəb;
174. 171 saylı orta məktəb;
175. 172 saylı orta məktəb;
176. 173 saylı orta məktəb;
177. 175 saylı orta məktəb;
178. 176 saylı orta məktəb;
179. 177 saylı orta məktəb;
180. 178 saylı orta məktəb;
181. 179 saylı orta məktəb;
182. 180 A.Namazov adına saylı orta məktəb;
183. 181 saylı orta məktəb;
184. 182 saylı orta məktəb;
185. 183 saylı orta məktəb;
186. 184 saylı K.Yaqubov adına orta məktəb;
187. 186 saylı orta məktəb;
188. 187 saylı orta məktəb;
189. 188 saylı orta məktəb;
190. 189 saylı orta məktəb;
191. 190 saylı orta məktəb;
192. 191 saylı orta məktəb;
193. 192 saylı orta məktəb;
194. 193 saylı orta məktəb;
195. 194 saylı orta məktəb;
196. 195 saylı Y.Əliyev adına orta məktəb;
197. 196 saylı orta məktəb;
198. 197 saylı E.Heydərov adına orta məktəb;
199. 198 saylı orta məktəb;
200. 199 saylı orta məktəb;
201. 200 saylı orta məktəb;
202. 201 saylı orta məktəb;
203. 203 saylı orta məktəb;
204. 204 saylı orta məktəb;
205. 205 saylı orta məktəb;
206. 206 saylı orta məktəb;
207. 207 saylı orta məktəb;
208. 208 saylı orta məktəb;
209. 209 saylı orta məktəb;
210. 210 saylı orta məktəb;
211. 211 saylı orta məktəb;
212. 212 saylı orta məktəb;
213. 213 saylı orta məktəb;
214. 214 saylı orta məktəb;
215. 215 saylı orta məktəb;
216. 216 saylı orta məktəb;
217. 219 saylı orta məktəb;
218. 220 saylı orta məktəb;
219. 221 saylı orta məktəb;
220. 222 saylı orta məktəb;
221. 223 saylı A.Rzayev adına orta məktəb;
222. 225 saylı orta məktəb;
223. 226 saylı orta məktəb;
224. 228 saylı Ə.Kazımov adına orta məktəb;
225. 229 saylı orta məktəb;
226. 230 saylı orta məktb;
227. 232 saylı orta məktəb;
228. 233 saylı C.Niftəliyev adına orta məktəb;
229. 234 saylı orta məktəb;
230. 235 saylı orta məktəb;
231. 236 saylı orta məktəb;
232. 237 saylı orta məktəb;
233. 238 saylı orta məktəb;
234. 239 saylı orta məktəb;
235. 240 saylı orta məktəb;
236. 241 saylı orta məktəb
237. 242 saylı orta məktəb;
238. 243 saylı orta məktəb;
239. 244 saylı orta məktəb;
240. 245 saylı orta məktəb;
241. 246 saylı orta məktəb;
242. 247 saylı orta məktəb;
243. 248 saylı orta məktəb;
244. 249 saylı orta məktəb;
245. 250 saylı orta məktəb;
246. 251 saylı orta məktəb;
247. 252 saylı orta məktəb;
248. 253 saylı E.İsmayılov adına orta məktəb;
249. 254 saylı orta məktəb;
250. 255 saylı orta məktəb;
251. 257 saylı orta məktəb;
252. 258 saylı orta məktəb;
253. 259 saylı orta məktəb;
254. 260 saylı orta məktəb;
255. 261 saylı məktəb-lisey;
256. 262 saylı orta məktəb;
257. 263 saylı orta məktəb;
258. 264 saylı məktəb-lisey;
259. 265 saylı orta məktəb;
260. 266 saylı orta məktəb;
261. 267 saylı orta məktəb;
262. 269 saylı orta məktəb;
263. 270 saylı orta məktəb;
264. 271 saylı orta məktəb;
265. 272 saylı orta məktəb;
266. 273 saylı E.Eyyubov adına orta məktəb;
267. 274 saylı E.Şirəliyev adına orta məktəb;
268. 275 saylı orta məktəb;
269. 276 saylı orta məktəb;
270. 277 saylı orta məktəb;
271. 278 saylı orta məktəb;
272. 279 saylı orta məktəb;
273. 280 saylı orta məktəb;
274. 281 saylı orta məktəb;
275. 282 saylı orta məktəb;
276. 283 saylı orta məktəb;
277. 284 saylı orta məktəb;
278. 285 saylı orta məktəb;
279. 286 saylı orta məktəb;
280. 288 saylı Neftçi Qurban adına orta məktəb;
281. 290 saylı orta məktəb;
282. 291 saylı “Araz” ekologiya liseyi”
283. 292 saylı orta məktəb;
284. 293 saylı Ə.Vahid adına orta məktəb;
285. 294 saylı orta məktəb, Ümid qəsəbəsi;
286. 295 saylı orta məktəb;
287. 296 saylı orta məktəb;
288. 297 saylı orta məktəb;
289. 298 saylı orta məktəb;
290. 299 saylı orta məktəb;
291. 300 saylı orta məktəb;
292. 301 saylı orta məktəb;
293. 302 saylı Ə.Zeynallı adına orta məktəb;
294. 303 saylı M.Məmmədov adına əsas məktəb;
295. 304 saylı orta məktəb;
296. 305 saylı orta məktəb.