İnsaının kütlə əmsalı =çəki/hündürlük2

İKƏ=kq/m2

Əgər çəki 75kq, boy isə 1.65m-ə bərabər olarsa, İKƏ 27.5; əgər çəki 54 kq, boy 1.67m-ə bərabərdirsə, onda İKƏ 19.4-ə bərabər olar.

İKƏ cədvəli aşağıdakı kimidir:

20.0-24.9- normal çəki;

25.0-30.0- piylənmənin ilkin mərhələsi;

30.0-40.0- piylənmənin ikinci mərhələsi;

40.0-dan yuxarı- piylənmənin üçüncü mərhələsi.

İKƏ 20-dən aşağı olduqda sümüklərin deformasiyası (skalioz və s.) baş verir. İKƏ 30-dan yuxarı yüksəldikdə şəkərli diabet xəstələrində şəkərin miqdarı 2 dəfə artır. Bu zaman xəstələrdə infarkt ehtimalı da eyni dəfə artmış olur.

Kökəlməmək düsturu: az yemək, çox hərəkətdə olmaq.