Azərbaycan dilində veb proqramlaşdırma sahəsində ilk professional videodərslik olan "PHP master class" vasitəsilə siz 0-dan professional səviyyəyə kimi PHP dilini öyrənə biləcəksiniz. Videodərslik tamamilə praktiki nümunələr üzərində qurulub. Dərslik HTML(HTML5) və CSS ilə tanış olanlar üçün nəzərdə tutulub. Videodərslikdə siz PHP dilini həm proseduryönümlü həm də Obyüktyönümlü aspektdən öyrənə biləcəksiniz. Bu Azərbaycanda ilk belə professional videodərslikdir. Videodərslikdə PHPnin hazır funksiyalarının yanı sıra, bir çox funksiyaların yaradılma qaydalarını öyrənə biləcəksiniz. bu isə sizdə alqoritmqurma qabiliyyətinizi inkişaf etdirəcək. Alqoritmlər özləri də pattern olduğuna görə əldə etdiyiniz bu bilikləri digər proqramlaşdırma dillərinə də tətbiq edə biləcəksiniz.
Videodərslikdə tamamilə ağ vərəqdən MVC patterni əsasında professional CMS(Content Management System) qurmağı öyrənəcəksiniz. Bununla da Yii,Codeİgniter ,Zend kimi frameworklərin iş prinsipini anlayacaqsınız. Videodərslikdə həmçinin professional proqramlaşdırma texnikaları olan SOLİD prinsiplər, Agile prinsiplər, Proqramlaşdırma patternləri və düzgün proyektləşdirmə qaydaları ilə yaxından tanış olacaqsınız!
Videodərslikdə nəinki PHP və MySQL, əhmçinin, Javascript,Jquery və Ajax texnlogiyalarını öyrənə biləcəksiniz!!!

[Videodərslik aşağıdakı hissələrdən ibarətdir


1) Mastering PHP
2) Mastering MySQL
3)PHP OOP
4) CMS
"Mastering PHP" bölməsinə aşağıdakı dərslər daxildir:


1) Web texnologiyaların əsasları
2) Protokollar
3) Dinamik və statik səhifələr. CGI
4) Apache və PHP-nin konfiqurasıyası
5) PHP-nin konfiqurasiyası
6) PHP-yə giriş
7) Dəyişənlər və tipləri
8) Dəyişənlər üzərində aparılan əməliyyatlar
9) Say sistemləri və kodlaşdırma sistemləri
10) Məntiqi və şərt əməliyyatları
11) if..elseif..else
12) switch..case
13) for,while,do..while
14) Funksiyalar
15) Funksiyalar (2-ci hissə)
16) Funksiyalar praktikada(advanced topic)
17) Funksiyalar praktikada (2-ci hissə)(advanced topic)
18) String tipinin funksiyaları
19) Massivlər və öz funksiyalarımız
20) Massivlərlə işləmək üçün funksiyalar
21) Digər PHP funksiyaları
22) Konstantlar
23) $_GET və $_POST
24) HTTP protokolu(deep dives)
25) HTTP praktikada və Keş
26) Superqolbal massivlər,kukilər və sessiyalar
27) Sessiyalar və $_SERVER superqlobal massivi
28) Fayllarla iş və Faylların serverə yüklənməsi
29) Vaxt və tarixlə iş


[


"Mastering MySQL" bölməsinə aşağıdakı dərslər daxildir:


1)Verilənlər bazasına giriş.SQL
2)Relyasiyalı verilənlər bazası.MySqlin yüklənməsi
3)Bazalarla iş
4)Cədvəllərdə sütün tipləri.MySqllə işləyən örtük proqramları
5)Cədvəllərin yaradılması və silinməsi
6)Verilənlərin saxlanılma sistemləri( Storage Engine )
7)Primary key anlayışı
8)Cədvəllərə məlumatın əlavə edilməsi(İnsert)
9)Cədvəllərdən məlumatların seçilməsi
10)distinct,in,and,or,between,like,order by
11)Update ve delete komandaları
12)MySQLdə müvəqqəti cədvəllər(temporary tables)
13)İndekslər və foreign key
14)Cədvəllərdə atomarlıq prinsipləri
15)DDL/DML/DQL
16)Alter table(change,modify,add,drop)
17)Cədvəllərarası əlaqələr(inner join,left join,right join)
18)Group by və aqreqat funksiyalar
19)MySQL-də triggerlər
20) MySQL-də tranzaksiyalar

"Obyektyönümlü PHP" bölməsinə aşağıdakı dərslər daxildir:


OOP nədir?
Klas və obyekt anlayışı. Obyektlərin üstün tərəfləri
Sade klas ve onun obyektinin yaradilmasi
Property-lərin elavesi ve public ve default value ile gosterilmesi
Dimanik sekilde svoystva elave edilmesi ve menfi terefi
konstruktora ehtiyac ve yaradilmasi.$this acar sozu
Sade metod yaradilmasi mahiyyeti ve istifadesi.
separation of concerns prinsipi
Toreme anlayisi,yaradan zəmin
Elcatma modifikatorlari.Gettern ve setternler.elcatma modifikatorlarinin icelikleri
Statik.Klasin statik uzvleri ve onlara self ile access əldə edilməsi
Daimi svoystvalarin yaradilmasi
Abstrakt klaslar
Interfeysler ve implements sozu
Late static binding
Final class və metodlar
interseption methods
Delegation pattern
destruktor
obyektin klonunun cixarilmasi
Reflection APİ
UML diaqramlar
Single responsibility principle
Open/closed principle
Liskov substitution principle
Interface segregation principle
Dependency inversion principle
Proqramlaşdırma patternləri
Singleton patterni
Factory Method pattern
Abstract factory pattern
Prototype pattern
Composite pattern
Facade pattern
Strategy pattern
Observer Pattern
Decorator pattern


CMS bölməsində isə siz tamamilə 0-dan indiyədək PHPdə öyrəndiyimiz mövzuların böyük əksəriyyətini tam real praktiki nümünədə istifadə edə biləcəksiniz. Siz MVC patterni əsasında işləyən professional CMS hazırlayacaqsınız.


Videodərslik xüsusi müdafiə sisteminə malik olduğuna görə dərslik açarlarla satılır. 1 açarlı DVD dərslik yalnız 1 kompyuterdə aktivləşir. 2 açarlı dərslik isə 2 kompyuterdə aktiv edilə bilər.
Dərsliyin 1 açarlı variantı 149 AZN, 2 açarlı variantı isə 239 AZNdır.
Daha ətraflı : [