İlahi sifətlər, iki qrupa ayrılır.

Şəxsi sifətlər :

1- Bədən (Varlıq),
2- Kıdəm (Əzəliyyət, əvvəli olmama),
3- Davamlılıq (Əbədiyyət, axırı olmama),
4- Vahdaniyət (Bir olma, şəriki olmama),
5- Kıyam binəfsihi (Varlığının davamının şəxsindən olması-başqasının köməyiylə olmaması ),
6- Müxalifətin-lil-havadis ( Şəxsinin məxluqatın şəxslərinə və sifətlərinə bənzəməməsi)

Sübutu sifətlər:

1- Həyat
2- Elm
3- İradə
4- Qüdrət
5- Səm (eşitmə)
6- Basar (görmə)
7- Kəlam
8- Yaratma: Yaratma sifəti Matrudi məzhəbinə görədir. Digər əqidə imamımız İmam Əşari, bu sifəti müstəqil bir sifət olaraq düşünməz. Beləcə bu məzhəbdə Sübutu sifətlər yeddi dənə olmuş olar.

Bəzi İslami qaynaqlarda ilahi adlardan da sifət deyə danışılar. Məsələn, Kərim Allahın bir adıdır. Eyni zamanda Allahı kərəm sahibi olaraq səciyyələndirməsi yönüylə də sifət vəzifəsi görər. Kərim Allah, dediyimiz zaman Kərim adını sifət mövqeyində istifadə etmiş olarıq.


Yenə bu qaynaqlarda Cənabı Haqqın sifətləri üç qrupda ayrılar:

1- Şəxsi sifətlər
2- Hərəkəti sifətlər.
3- Mənəvi sifətlər.

Allahın bütün gözəl adları bu sifətlərdən birinə dayanar. Məsələn, Alim adı varlığı sübut edilən "elm" sifətinə, Qədr adı "qüdrət" sifətinə, Mütəkəllim adı kəlam sifətinə dayanar. Həmçinin, Əvvəl adı, şəxsi sifətlərdən kıdəm sifətinə, Axır adı, daim sifətinə dayanar.

İlahi adlardan çoxu hərəkəti sifətlərə dayanmaqdadır. Xaliq adı, yaratma hərəkətinə; Muhyi adı əhya (həyatlandırma) hərəkətinə; Musavvir adı "təsvir", yəni surət vermə hərəkətinə; Mumit adı, eyhamda (ölümü vermə) hərəkətinə dayanar.

Bəzi adlar da mənəvi sifətlərə verilər. Hakim adı Cənabı Haqqın hikmət sahibi olması sifətinə; Kəbir adı, qürura sahibi olma xüsusiyyətinə; Cəmil adı, camal sahibi olmasına dayanar.

Menbe:suallarlaislam.com