Tamaha yapışan kendini alçaltır. Zarara düştüğünü açıklayan
alçalmaya râzı olur.
Yaratanın büyüklüğü, yaratılanı gözünde küçültür.
Allah'ı Tanımak; Noksan sıfatlardan münezzeh (uzak) olan Allah'ı,
yapmayı iyice dilediğim şeyleri yapmamakla,
bağladığım düğümleri çözmekle tanıdım.
Akıl
* Akıllının dili gönlünün ötesindedir;
ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde.

* Akıl gibi zenginlik,
bilgisizlik gibi yoksulluk,
edep gibi miras
danışmak gibi arka olamaz.

* Akıl tamamlandı mı söz azalır.

* Hoş geçinmek aklın yarısıdır.

(Akıllı kimdir, anlat denince buyurdular ki
* Herşeyi lâyık olduğu yere koyandır. (Cahili anlat dediler; bu-
yurdular ki: ) anlattım ya.

* Kişi eğer seni azgınlık, yolundan alıkor, doğru yola sevkederse,
bu onun akıllı olduğuna delâlet eder.

* Akıllı, ameline dayanır,
câhil, emeline dayanır.
Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür;
câhil, gözüyle bakar görür.

* Akıl gurbette yakınlık bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.

* Akıllının zannı, câhilin yakininden daha doğrudur.

* Câhil dostundan ziyâde akıllı düşmanına güven
.................................................. .................................................. .....
Birgün ashab Peygamberimiz (s.a.v)'den Hz. Ali'yi niçin çok sevdiğini sordu. Hz Peygamber o anda mecliste bulunmayan Hz. Ali'yi çağırmaya adam gönderdi ve orada bulananlara sordu:

- Birisine iyilik etseniz, o da size kötülük etse ne yapardınız? Cevap verdiler:

- Yine iyilik ederiz.

- Yine kötülük yapsa?

- Biz yine iyilik ederiz?

- Yine kötülük yapsa?

Ashab cevab vermedi, başlarını öne eğdiler. Bunun anlamı kötülüğe kötülükle mukabele etmesek bile iyilik yapmaya devam etmeyiz, demekti.

Bu sırada Hz. Ali o meclise geldi. Rasulullah Hz. Ali'ye sordu:

- Ya Ali, iyilik ettiğin biri sana kötülük etse ne yapardın?

- Yine iyilik ederdim.

- Yine kötülük yapsa?

- Yine iyilik yapardım.

Hz. Peygamber soruyu tam yedi defa tekrarladı. Hz. Ali yedi defasında da "yine iyilik ederdim" diye cevap verdi. Ashab,

- Ya Rasulallah, Ali'yi çok sevmenizin sebebini şimdi anladık, dediler.