Qurandakı indiyə qədər incələdiyimiz möcüzəli xüsusiyyətlərdən başqa onun bir də"riyazi möcüzələri"var.Bu möcüzəyə bir nümunə olaraq Qurandakı bəzi kəlmələrin təkrarını göstərmək olar.

Yeddi göy-7 dəfə
Göylərin yaradılması-7 dəfə
Gün-365 dəfə
Günlər-30
Ay-12
Bitki-26
Ağac-26
Cəza-117
Bağışlamaq-2x117=234
Dünya-115
Axirət-115
Şeytan-88
Mələk-88
Cənnət-77
Cəhənnəm-77
Zəkat-32
Bərəkət-32
Yaxşılar-6 dəfə
Pislər-3 dəfə
Yay-isti-1+4=5
Qış-soyuq-1+4=5
Şərab-6 dəfə
Sərxoşluq-6 dəfə
Zənginlik-26 dəfə
Kasıblıq-13 dəfə
Qadın-23 dəfə
Kişi-23 dəfə