Abadlaşdırma işlərinə böyük diqqət yetirilməsi

Hz.Süleymanın abadlıq işlərinə göstərdiyi diqqətdən kitabın əvvəlində geniş danışmışıq. O, əmri altında işləyən bina ustası cinlərdən və şeytanlardan yararlanaraq qalalar, heykəllər, çanaqlar və qazanlar düzəltdirmişdi. Onun görkəmli sarayını görən hamı - başda Səba məlikəsi olmaqla - heyran qalmışdılar. Hz.Zülqərneynin çəkdiyi səddin tikintisində isə Allahın diləməsindən başqa yıxılmayacaq qədər güclü olan bir texnikadan istifadə edilmişdir.

Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) hədislərində "Qızıl əsr"də də abadlaşdırma işlərinə böyük önəm veriləcəyinə diqqət çəkilir. Bu dövrdə şəhərlərə rahatlıq və sülhlə yanaşı üstün bir mədəniyyət də gətiriləcəkdir. Bu hədislərdən biri belədir:

"Mehdi Konstantiniyyə və digər yerlərin abadlığına çalışır" (Əl-Qavlul müxtəsər fi əlamət-il Mehdiyy-il müntəzər, səh.40).
(harun yahya Həzrəti Süleyman)