ƏMANƏTİ ƏHLİNƏ VERMƏK VƏ ƏMANƏT ƏHLİ OLMAQ

Quranda həm əxlaqi bir prinsip, həm də ediləcək işlərdə müvəffəqiyyət səbəbi olaraq əmanət və əmanət əhli anlayışları üzərində dayanılar. Mömin, özünə verilən əmanətlərə diqqətlə riayət edər, özünə göstərilən etibarı boşa çıxarmaz. Ayrıca, bir əmanəti kimə verməsi lazım olduğunu yəni kimin əmanət əhli olduğunu da yaxşı yoxlaması lazımdır. Quranda bu mövzuya belə diqqət çəkilməkdədir:

Allah sizə əmanətləri öz sahiblərinə qaytarmanızı və insanlar arasında hökm etdiyiniz zaman ədalətlə hökm etmənizi əmr edir. Həqiqətən, Allahın bununla (belə bir tapşırıqla) sizə verdiyi öyüd necə də gözəldir! Əlbəttə, Allah (hər şeyi) eşidəndir, görəndir! (Nisa Surəsi, 58)

... Kim əhdinə vəfa edər və çəkinsə şübhəsiz Allah da çəkinənləri sevər. (Al-İmran Surəsi, 76)

Əmanət, maddi dəyəri olan bir mal ola biləcəyi kimi, bir vəzifə ya da məsuliyyət də ola bilər. Mömin, ağıl qabiliyyətini istifadə edərək kimlərin əmanət əhli olduğunu, hansı əmanəti kimə verəcəyini təsbit etməlidir.
(harun yahya Quran Əxlaqı)