Vergi ödəyicisinin NKA-nın qeydiyyatı zamanı rüsumun ödənilməsi mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulmamışdır.