Sayfa 7/8 İlkİlk ... 5678 SonSon
76 sonuçtan 61 ile 70 arası

TURK DUNYASI TURKIYEYI NASIL GORUYOR

 1. #61
  Azeri.net Sevdalısı
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Yer
  Yerixo
  Mesajlar
  1.946
  Yeryüzünde güçlü ya da güçsüz ülke yoktur... Amerika çok güçlü (!) ama cari açığı çok fazla... Kuzey Kore açlıktan kıvranıyor ama nükleer silahını denedi... Fransa güçlü ama modernizmden post modernizme geçemiyor bir türlü... Azerbaycan petrol açısından güçlü, ama ülkenin %20'si işgal altında... Almanya güçlü bir ülke ama işsizlik diz boyu (sosyal, sürekli kısıntılar yapmaya çalışıyor)... Rusya güçlü, ama halkının alkol sorunu var... Yunanistan Batı kültürünün temellerini barındırır, ama halkı 5 yıldızlı otellerin havuzuna hala 'çölek' atlar. Çeçenistan küçücük, ama Rusya'ya pes etmiyor... Kuba küçücük ve ambargo var, ama ABD ettiremedi bu minik ülkeyi... ermenistan minicik bir ülke, ama lobisi 'su selası' okutuyor!

  Peki Türkiye... Bence çok sağlam bir ordusu var, ama ne yazık ki halkımız (genel olarak) yeterince yetişmiş değil... Petrolü yok, ama ekonomisi hızla büyüyor... Düşünsel açıdan dağınıktır, ama zamanı gelice solcu ve milliyetçi elele verir... Mısır (corn) ithal ediyor, ama Rusya'nın beyaz eşyasının %14'ü Türkiye'den gidiyor.

  Ama bence tartışılmaz bir yanı var: Büyük bir tehlike olursa kafası jöleli toy gençler de, bir ayağı çukurdaki 80'likler de, türbanlıları da, mini eteklileri de, Çarşambalıları da, Bodrumluları da, fahişeleri de, roman-esmer vatandaşları da birleşir. Bizi bir arada tutan ilginç bir şey var... Sanki görünmez bir bağ... Türkiye bazı noktalarda güçlü bazı noktalar da zayıf... Bağışlayın ama tamamen güçlü ya da tamamen zayıf olduğunu söylemek, iddia etmek biraz comedy français oluyor!

  Devletler de insanlar gibidir... Zayıf ve güçlü yanları vardır... bazen hastalanırlar, bazen moralleri bozulur, bazen efelenirler, bazen saçmalarlar... Güçlü ve zayıf devletler yoktur... Güçlü ve zayıf yönleri bulunan devletler vardır. Siyah ve beyaz değil, gri!!!

  Mahallemizde 'Kuzey' diye bir köpek vardı, kocaman bir köpekti. Kusursuz ve güçlü gibiydi... Amma beni ısıran, komşumuzun kedi boylarındaki pısırık köpeği oldu... Bunun bedelini 'kuduz' aşısı olarak ödedim... Küçük olan daha güçlü çıktı...

  Selamlar
  Şükr Allaha ki pişiklerin qənətləri yox... Olsa idi, göydə göyərçin qalmazdı... Allah kimə qənət verəcəyini bilir!

 2. #62
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Yer
  mersin
  Mesajlar
  12
  14 yaşında tahta geçen Şah İsmail, Osmanlı tarihçilerinin göstermek istedikleri gibi Acem değildir. ''Acem mülküne oturmuş bir Türk Hakanı'dır''. Tıpkı Rum topraklarında oturan Osmanlı'nın Rum olması gerekmediği gibi, Acem topraklarını ele geçiren Şah İsmail'in de İran topraklarında hüküm sürdüğü için Acem olması gerekmez. Safevi devletinin başkenti Tebriz, Azerbeycan' ın en önemli kentlerinden biridir. Gerek nüfus, gerekse kültür bakımından Tebriz Türk'dür. Bugünkü İran devletinde nüfusun yarıya yakını Azeri Türkü'dür . Tarihte coğrafya adları kavim adları yerine sık sık kullanılmaktadır. Urfalı Mateos da vakayinamesinde Anadolu'ya gelen Selçuklu ordularını ''İranlı kavimler ''olarak tanımlar .

  Bugün İran'da yaşayanTürk boylarışunlardır; Azeri, Kaşgay, Avşar, Kaçar, Şahseven, Türkmen, Karakalpak, Hamse, Kengürülü, Karadağlı.

  Şah İsmail, devşirme Osmanlı tarihçilerinin 'etrak-ı bi-idrak '' veya 'nadan' olarak tanımladığı Türkmen-Türk adına şiirlerinde şu güzel anlamı yükler ''Sen ey Türk-i peri peyker ''(Sen ey peri vücutlu, melek endamlı Türk ). Ulu atası Şeyh Safi ''Pir-i Türk '' olarak tarihi belgelere kayıt düşülmüştür. Hırslı, zeki, iyi eğitimli, inançlı, adaletli, şair ruhlu ve cömert bir liderdir. ''Ululuk istersen, kulluk eyle'' diyecek kadar alçak gönüllü, topların, tüfeklerin üzerine yalın kılıç gidecek kadar cesur fakat tüm bu olumlu yanlarına rağmen düşmanlarına karşı oldukça acımasızıdır .

  Divanında Türk kimliği karşısında Arap ve Acem kimliğini küçümser.Hatta onları haksızlıkla suçlar.

  Yetdükçe tükenir Arab'un kuy u meskeni,
  Bağdat içinde her nice Türkman kopar.

  Şirvan halaiki kamu Tebriz'e daşına
  Mülk-i Acem sorar ki, kıyamet kaçan kopar ?

  Şah İsmail ,Şirvan'da hüküm süren Şirvanşahlar hanedanlığının kendisini Anuşirevan veya Acem soyuna dayandırdığı gerçeğinden yola çıkarak Acemliler için kıyametin geldiğine hükmetmektedir. Bu Şah İsmail'de ''Türk '' kimliğinde duyulan aşırı bağlılığın ''milli taassup ''duygusuyla bütünleştiğini açıkça ortaya koymaktadır .''Ey Türk titre ve kendine gel'' diyen Göktürk Hakanını göz önüne almazsak 'kavmiyetçilik' bilinci bu denli yüksek başka bir yöneticiye rastlamak mümkün değildir.(bkz.5)


  Zamanla devşirme yöneticilerin eline geçen Osmanlı ,kuruluşundan bir süre sonra kurucu unsurlar olan Türkmenlere artık sırtını dönmüştür. Askerini,yöneticisini devşirme Hiristiyan ahaliden alan Osmanlı ,Türkmen'i ordusunu besleyecek, vergi alacak ,savaşlarda ön saflara sürülecek bir zümre olarak görmektedir . Tabii ki burada Osmanlı'nın bir kurnazlığı da gözden kaçırılmak lazım .Devşirme görevini icra edip gitmektedir ,yönetimde hak iddia edecek ne siyasi ne de etnik bir gücü vardır. Oysa Türkmen'in arkasında bazen binlerce obadan oluşan boyu-aşireti vardır .Oğuz -Türk töresine göre güçlü bir Türkmen beyi yönetimde hak iddia edebilir. Osmanlı basit bir şekilde bu törenin önüne geçmiştir.Devşirmeleri kullanarak Türkmen'leri yönetimden uzak tutmuş ,onları her zaman bir tehlike unsuru olarak görmüş ,yer yer büyük aşiretleri bölerek yerleşik hayata geçirmeye çalışmış yer yer de Hiristiyan azınlıkları ve yerleşik Türkmen'leri Sünni-İslam potası içinde eritmiştir.


  Amerikalı ortaçağ tarihi uzmanı Rudi Paul Lindner, Göçebeler ve Osmanlılar adlı eserinde, Osmanlı-Safevi çatışmasının basit bir İslami anlayış faklılığı olarak değerlendirmemesi gerektiğini, olayın kır ve tarım ,göçebe ve çiftçi,Habil ve Kabil arasındaki eski bir mücadelenin devamı olduğunu belirtiyor ve ekliyor; Habil'in katili Kabil yerleşik bir çiftçiydi, Habil de göçebe .İran Safevileri 16. yüzyıl başlarında Osmanlı güçleriyle savaşa tutuştuğunda , ''İran '' güçleri büyük ölçüde Türk'lerden ,Osmanlı'nın ''Türk'' askerleri de büyük ölçüde Balkan halklarından oluşuyordu .Sırp ya da Arnavutları Osmanlı'ya dönüştüren yanlızca çocuklarının askere alınması değildi. Türk olmayan Osmanlılar yanlızca Bizanslılar değildi .(bkz.10)

  Gerçekten de olay merkez-çevre çelişkisidir .Yerleşik unsurların hakim olduğu Osmanlı ordusu merkezde ,göçebe unsurlara dayanan Türkmenler yani Safeviler merkezin dışındadır . Oysa Osmanlı ordusunun bel kemiğini oluşturan Yeniçeriler aynen Safevi Türkmenleri gibi İmam Cafer mezhebinden, Hacı Bektaş tarikatındandır. Buradaki asıl çelişki ekonomik ve etniktir. Yeniçeriler ve diğer devşirmeler merkezde oldukları için yerleşik sistemin ve devletin tüm nimetlerinden fazlasıyla faydalanmaktadırlar, Türkmenler için böyle bir durum sözkonusu değildir.

  Bektaşilerle Kızılbaş Türkmenlerin kaderi ise Bektaşilerin 16 Haziran 1820 tarihinde Padişah 2.Mahmut tarafından yasaklanmaları ile kesişir. Devletin içinde olan Bektaşiler artık Kızılbaşlar gibi taşraya sürülmüştür. Tekkelerin kapatılması , kovuşturmalar ,sürgünler,idamlar ve benzeri uygulamalar Yavuz'un döneminde Kızılbaşların başına gelenlerle benzerlik arz etmektedir. Tabii ki zor koşullar inanç olarak aynı olan bu iki gurubu birleştirmiştir .Artık adları Alevi-Bektaşi olarak birlikte anılır olmuştur .

  Safeviler devleti, Anadolu'dan giden 24 Oğuz boyuna bağlı Türkmenler tarafından kurulmuş, Türk kültür ve töresine göre düzenlenmiş bir devletidir. İçinde Acem,Arap,Kürt vs. etniklerden tebalar vardır ama kurucu unsurları ve yöneticileri Anadolu Türkmen'leridir. Osmanlı tarihçisi Hoca Saadeddin Efendi,''bir alçak başına tac alıp çıktı, idraksiz Türkler etrafında mürid oldular ''(bkz.4)diyerek,Şah İsmail'i ve Kızılbaş Türkmen devleti Safevileri kast etmektedir.


  Şevket Süreyya Aydemir'den alınan aşağıdaki diyaloglar Osmanlı'daki Türk kavramını ve Kızılbaşların Türklüğünü çok yalın bir şekilde yansıtmaktadır ;


  ''Fakat asıl şaşkınlığım ikinci derste oldu .Daha ilk sual cevaplarda anlaşıldı ki bu askerler yalnız hangi dinden olduklarını değil, hangi milletten olduklarını da bilmiyorlardı .


  -Biz hangi milletiz ? deyincede her kafadan bir ses çıktı ;


  -Biz Türk değil miyiz? deyincede hemen


  -Estağfurullah !!!..


  diye karşılık verdiler .Türklüğü kabul etmiyorlardı .Halbu ki biz Türk'tük .Bu ordu Türk ordusuydu .Türklük için savaşıyorduk .


  Asırlarca süren maceradan sonra tek sığınağımız ancak Türklük olabilirdi .


  Fakat ne çare ki bu ''Biz Türk değil miyiz ?'' diye sorunca ''Estagfurullah diye cevap verenlerin görünüşüne göre TÜRK demek KIZILBAŞ demekti.'' (bkz.14)

  Osmanlı devletinin kuruluşunda da Türkmenler kızıl börk giymektedir. İtalyan kaynakları Osman Bey'i ''kızıl börk Otman' 'olarak kaydetmişlerdir . Orhan Bey zamanında devlet görevlilerine ak börk giydirilmiş, böylece yönetici sınıf ile halk (Türkmen) birbirinden ayrılmıştır . Osmanlı tarihçileri, Anadolu Türkmenlerinden oluşan Osmanlı ordusu askerlerini ''kızıl börklü''olarak tanımlamaktadır. (bkz3)Daha sonraları Otman Gazi her nasılsa Osman Gazi olmuş , kızıl börke (Kızılbaş )de oldukça kötü anlamlar yüklenmiştir. Aslında Safeviler devletinin kuruluşu,Osmanlı'nın kuruluşu ile benzeşmektedir.Ana kaynak ''kızıl börklü Türkmenler''dir,gazilerdir.


  Osmanlı vergi toplama işini bazı yöneticilere ve derebeylerine ''götürü '' vermiş ''sen bana bu kadar ver,ne toplarsan topla '' demiştir. Devşirme yöneticilerin akıl vermesiyle o kadar ileri gidilmiş ki Orta-çağ Avrupa'sında görünen ''bekaret vergisini '' aynen taklit ederek ''gerdek gecesi hakkı''adı altında ,Anadolu topraklarında uygulamışlardır .Ekende biçende ortalıkta görünmeyen Osmanlı yemeye gelince ortaktır Türkmene .Anadolu ,Türkmen için yaşanır bir yer olmaktan çıkmıştır. Ağır vergiler altında ezilen ,horlanan Anadolu Türkmenleri bunlardan dolayı ''Açılın kapılar Şaha gidelim '' demektedir. Bir Osmanlı tarihçisinin(Kemal Paşazade) de belirttiği gibi ''Türkler terk ettiler diyarlarını ,yok pahaya sattılar davarlarını."Pir Sultan'ın dizelerindeki bazı detaylar o günlerin Anadolusundaki sosyal kargaşayı açıkça anlatmaktadır .''Türkmen kalkıp yaylasına yürümez, bozulmuş aşiret, il boz uk, bozuk '' .


  Erdebil dergahı Anadolu Türkmenleri için bir çekim merkezi olmuş, Anadolu'dan İran'a çok ciddi bir nüfus göçü başlamıştır. Rumlu, Ustacalu, Tekelü, Şamlu, Varsak, Çepni, Arabgirlü, Turgudlu, Bozcalu, Acirlu, Hınıslu, Çemişkezeklu, Kaçar, Avşar, Bayat, Karamanlu, Bayburtlu, İspürlü, Beydili (bkz 11) boylarına mensup Türkmenler akın akın Safevi'ye katılmışlar, Kızılbaş-Türkmen devletini yüceltmişlerdir. Bu Anadolu Türkmenlerinin devşirme Osmanlı'ya tepkisi olarak algılanmalıdır.


  15. yüzyılda Anadolu'daki bazı Türkmen ayaklanmaları şunlardır: Şah Kulu Baba ayaklanması (1511), Nur Ali Halife ayaklanması (1512), Bozoklu Şah Celal ayaklanması (1518),Şah Veli ayaklanması (1519), Baba Zünnun ayaklanması (1526, Zünnunoğlu Halil ayaklanması (1527), Kalender Çelebi ayaklanması (1527) .


  Bu ayaklanmalar Osmanlı ve Selçuklu tarihçilerinin sık sık söz ettikleri ''ayağı çarıklı ,başı kızıl börklü ''Türkmenler tarafından icra edilmiştir. Bu ayaklanmalarda esas neden iktisadidir. Dinsel ve etnik boyut daha sora gelir. Bu dönemde Anadolu çoğunlukla Alevi-Türkmenlerden oluşmaktadır. Bu niteliğiyle Türkmenler,Sünni-devşirme Osmanlı'ya muhalif olup Safevi-Türkmen devletine daha yakındır .

  Şah İsmail'in ortaya çıkışıyla Anadolu Türkmenleri,kendi soylarından, kendi inancından bir öndere sahip olmuş ve onu bir kurtarıcı görerek bağlanmışlardır. Dünya tarihinde bir lidere bu derece bağlılık örneği yoktur .Yavuz Sultan Selim ,Çaldıran yolunda geri dönmek isteyen askerlerine, Şah'ın askerlerinin ''Şah için ölmek '' için birbirleriyle yarıştıklarını söyleyerek, 'sizler geri dönelim derken utanmıyor musunuz?' diye sormuştur (Kühün-ül-Ahbar bkz.2). Gerçekten de kendilerinden sayıca oldukça fazla olan ve çağının son tekniği toplar, tüfeklerle donanmış Osmanlı ordusuna karşı ok, yay, kılıç gibi klasik silahlarla cesurca savaşmışlar fakat toplar ve tüfekler karşısında yenik düşmüşlerdir. Yavuz topların tüfeklerin ardında savaşırken, Şah atına binmiş kılıç elde en önde savaşmış, hatta bir ara Yavuz'un çadırına çok yaklaşmış, Osmanlı askerleri bütün güçleriyle ordugahı savunmak zorunda kalmışlardır. Şah,Yavuz'un en iyi adamlarından biri olan Malkoçoğlu'nu kendi elleriyle bir kılıç darbesiyle ortadan ikiye, kelleden ata kadar bölmüştür. Şah İsmail bu olayı kendi dizelerinde şöyle anlatıyor:


  Şah bir kılıç urdu ki
  Kelleden indi ata
  Melhuçoğlu (Malkoçoğlu) attan düştü
  Şah anda geriye kaçtı
  Beş yüz elli tüfekçi
  Şah'ın ardına düştü


  1783'de Paris'de yayınlanan Osmanlı İmparatorluğu Tarihi adlı eserde Selim'in, Şah İsmail'in güçlerinin sayısını bir türlü öğrenemediğini yazıyor ve ekliyor ''İranlılar hükümdarlarına o kadar bağlıydılar ki, içlerinden bir tanesi bile Selim'in tarafına geçmedi ; oysa Türklerden bir çoğu Şah İsmail'in ordugahına sığındılar''Bu kaynakta Şah 'ın güçlerinin sayısı 30.000 olarak verilmiş ve tamamının atlı süvari birliği olduğunu ,Şah'ın piyade askerinin olmadığını aktarıyor .''Osmanlı güçlerinin çok altında '' olduğu da özellikle belirtiliyor (Osmanlı güçleri 150.000 civarında kaydedilmiş kayıpları da 30.000 olarak veriliyor). Diğer kaynaklarda olmayan başka bir detay ise şöyle aktarılıyor ;İran geleneklerine göre (bu Türkmen geleneklerine göre olacak çünkü bunun örneğini Türk tarihinde Baba İshak yakalanmasında en son olarak da Kurtuluş Savaşımızda görebiliriz ) kocalarını savaşta yalnız bırakmamış bir çok kadın buldular .Ayrıca ölüler arasında kocalarıyla birlikte omuz omuza savaşmış olan bir çok silahlı kadının cesedine rastlandı. Selim bunların kendilerine yakışır bir şekilde gömülmelerini emretti. Şah İsmail ,kendi tarihçisi Rumlu Hasan'ın, Ahsenü't Tevarih adlı eserinde aktardığı gibi Tanrının kendisine ve askerlerine yardım ettiğine inanıyor ve (Bakara suresi 249)''Nice az topluluk var ki,Tanrının izniyle çok topluluğa galip gelmiştir'' ayeti doğrultusunda hareket ediyor ,kendisinden kat kat büyük ordulara saldırmaktan çekinmiyordu.Çaldıran'a kadar da hiç bir savaşında yenilgi görmedi.Osmanlı ateşli silahları kullandığı halde Şah İsmail bunları inancı gereği kullanmıyordu.


  Bu eserde (1783 Paris) aktarılan başka bir konu ise iki hakanın savaşmalarının bir sebebinin de ''Kürtlerin kışkırtması'' olduğu yolundadır.Başka kaynaklar da bu görüşü destekliyor.Kürtlerin sık sık yön değiştirdikleri, ikili oynadıkları ve Safevi'ye karşı Osmanlı'yı kışkırttıkları,savaştan sora da bu hizmetleri karşılığında Doğu Anadolu'yu Osmanlı'dan aldıkları tarihi bir gerçek.(Bu gün de aynı oyunu Ortadoğu'da malum güçleri arkalarına alarak oynamaya çalışıyorlar mı?Başkaları savaşacak,onlar toprak sahibi olacaklar.)  Dilerseniz Safevi - Kürt- Osmanlı ilişkilerine bir göz atalım:


  Paolo Giovio 'nun Türklerle İranlılar arasındaki savaşla ilgili anlattıkları işte bunlardır.Söyledikleri Şah İsmail'in selefi ve kayınpederi Uzun Hasan'ın ordusunda hizmet etmiş olan Angiolello'un anlattıklarına üç aşağı beş yukarı uymaktadır .Bu yazar, eğer Sultan, İsmail'in Türkiye sınırındaki derebeyleri ve özellikle Şah'ın düşmanı olan Kürtler tarafından kışkırtılmamış olsaydı, hiç bir zaman İsmail'e karşı savaşa girişmemiş olacağını söyler.Bitlis dağlarında yaşayan Kürtler, İsmail'in Tatarlara karşı savaşmakta olduğu ve kuvvetlerinin uzakta, ta Horasan'da bulunduğu sırada Selim'i İran'a davet etmişlerdir .(bkz 10)

  Kürtlerin Safevi düşmanlığının nedenini Safevi kaynaklarında bulmak mümkün .
  Han Muhammed Ustacalu ve Sarıkaptan Zülkadir arasındaki savaş;


  Han Muhammed, padişah ordusundan ayrılıp, Kara Hamit 'e yöneldi. Oranın egemeni Emir Bey Musullu'nun kardeşi Gaytemiz Bey karşı geldi ve şehri teslim etmedi. Bu nedenle yiğit gaziler çölde kışladılar. Diyarbakır Kürtleri, ordunun dört bir yanına saldırıp, tek tek yakaladıklarını öldürüyorlardı. Gıda stoku yok denecek kadar azalmıştı. Gıda stokunun tükenmekte olduğunu öğrenen Han Muhammed, Kürtler'in kışlasına yöneldi, fakat Kürtlerin bulunduğu yere ulaşmanın ve onları ele geçirmenin zor olduğunu görünce,(bir savaş hilesine başvurdu) onlardan kaçmaya başladı. Kürtler de kendisini izlediler. Düzlüğe geldiğinde, Muhammed Han, can yakan bir şimşek gibi onlara çarptı. Kürtlerden bir çoğunu öldürdü ve yaraladı. Kürtler de kılıç ve süngülerle kıyamet gibi etkin ordudan bazılarını öldürdüler .Sonunda fetih ve zaferin esintisi Muhammed Han'dan yana oldu ve Kürtler kaçtılar. Gaziler onları izlediler ve yaklaşık yedi bin kişiyi öldürdüler. Onların bölgesinden çok miktarda ganimet ve yiyecek ele geçiren gaziler daha sonra ordularına döndüler.(bkz. 1)


  912-(1506-7) YILININ OLAYLARI;  Hakan İskender Şan ( Şah İsmail) bu yıl Hoy'da Kışladı .Büyük emirlerini Kürt Sarım' ın üzerine yolladı. Zafere sığınmış ordu ,o yolunu yitirmiş gurubun ülkesine varınca, Kürt'ler gök gibi yüksek dağlara sığındılar. Gaziler onların memleketini yağmaladılar ve o imansızların çoğunu öldürdüler .Bu sıralarda Sarım'ın çatışmaya hazırlandığını ve bu amaçla dağın eteğinde bulunduğunu öğrendiler. Zaferi ilke edinmiş askerler o işe yaramazı defetmeye yöneldiler. Kürtler de savaş amaçlı adımlarını ileriye atınca aralarında çetin bir savaş cereyan etti. Her taraftan da çok sayıda insan öldürüldü. Ünlü Emirlerden Şamlu Abdi Bey ve Tekeli Mühürdar Sarı Ali de öldürülenler arasındaydılar .Bayram Bey Karamanlu ve Hulefa Bey padişah ordusuna döndüler .(bkz 1)


  914 -(1508-9) YILININ OLAYLARI ;Han Muhammed Ustacalu ,Mardin yaylasını onurlandırdı ,Kardeşi Kara Bey'i Cezire'yi yağmalamak için gönderdi .Kara Bey buyruğu yerine getirdi ve imansız Kürtlerin çoğunu öldürdü ve çok miktarda ganimetle Mardin'de Han'ın ordusuna katıldı (bkz 1)


  Yukarda da görüldüğü gibi Safevi güçleri sık sık Kürtlerle savaşmaktadır .
  Osmanlı- Kürt ilişkileri


  Şark Kürt beylerine yazılan Çaldıran fetihnamesidir:

  Emirlerin iftiharlısı, büyüklerin, Allah'ın esirgeleyiciliğini kazanan doğu memleketleri beyleri ikbaliniz devamlı ve sonunuz hayırlı olsun. Diğer Kürt aşiretleri ve kabile reisleri, temiz askerleri, bu meliklerin ve illerin kethüdaları ve erleri, Allah şanınızı islah etsin.


  Bu fermanım size ulaşınca herbirinize malum olsun ki iş bu (Recebin 2.günü-Yevmelerbaa) 23 Ağustos1514 çarşamba günü öğle vaktine yakın (Zuhu-i Kübara) Erdebil Oğlu İsmail dinsiz ve ayini fesatlı olan karşıma çıktı.Allahın yardımı ile göz açıp kapayıncaya kadar malup olup kaçtı. Ne tarafa kaçtığı da bilinemedi. Şimdi temiz inanışlarımız ve bağlılığımızla saadet kapıma olan sadakatinizi ortaya koyma fırsatını kaçırmamanız için cihan değerindeki uyulması gereken fermanımı gönderip buyurdum ki...(bkz. 7)

  Çaldıran her iki Türk devleti için de dönüm noktasıdır. Savaştan sonra Yavuz Hilafeti de ele geçirip Osmanlı'yı koyu sünni bir şeriat devleti haline getirmiştir. Mısır'dan getirdiği ve İran'dan kaçıp kendisine sığınan sünni ülemanın da desteğiyle Anadolu'yu hızla sünnileştirme eylemine başlamıştır.

  Fakat bu Osmanlı için sonun başlangıcıdır...

  Koyu bir taassup devri başlamış, ''mest üstüne mesh verilebilir''diye fetva veren Şeyh-ül İslam Çivizade, 1542 tarihinde Kanuni tarafından görevden alınmıştır. Ebussuud Efendi kahve içmeyi, satranç oynamayı, ipek giymeyi,altın ve gümüş takıları hıdırellez kutlamalarını günah saymıştır .Din yoluyla insan davranışlarını ve sosyal hayatı tekelci bir biçimde kontrol eylemi, yeşil salatayı bile dini bir mesele yapacak kadar ileri gitmiştir .17. yüzyıldan sonra Osmanlı toplumunda dini hoşgörü iyice azalmış (Avrupa bilim ve teknolojide ilerlerken) Osmanlı sigara, kahve içmenin, büyüklerin elini öpmenin, mezar ziyaretlerinin sema ve raks, matematik eğitimi almanın haram olup olmadığını sorgular hale gelmiştir.(bkz.13 )

  21.yüzyıl Türkiyesinde de ne yazık ki benzer eğlimler gittikçe artmaktadır .

  Diğer taraftan Çaldıran sonrası Anadolu Türkmenleri Safevi devletindeki etkisini yitirmiş,Safeviler de giderek Şii-Fars devletine doğru dönüşüm başlamıştır .Bu durumda Anadolu Alevi- Türkmenleri Şii- İran'a da , Sünni- Osmanlı'ya da mesafeli kalarak erimekten kurtulmuşlar, kültürlerini ve kendilerini bu güne taşımışlardır .

  Savaşın diğer bir olumsuz yönü ise Türkistan-Anadolu yolunun kapanmasıdır .

  Ertuğrul oğlu, Sultan Osman oğlu, Uğurhan oğlu, Sultan Murat oğlu, Yıldırım Beyazıt oğlu, Sultan Muhammed oğlu, Sultan Murat oğlu, Sultan Muhammed oğlu, Sultan Beyazıt oğlu, Sultan Selim veba hastalığıyla (şirpençe'den ölmüştür ) öldü. Acımasız bir padişahtı. Saltanatı sekiz yıl, sekiz ay ve sekiz gün sürdü. Memleketi Anadolu, Rumeli, Teke ili, Maraş, Kefe, Şam, Halep, Mısır ve Diyarbekir idi. Dört kez savaştı .(1)

  Sultan Şeyh Safiyeddin (Safi) oğlu, Sultan Sadreddin oğlu, Sultan Hace Ali oğlu, Şeyh İbrahim oğlu, Sultan Cüneyd oğlu, Sultan Haydar oğlu, Şah İsmail'e hastalık musallat oldu. Receb ayının on sekizi (22 mayıs 1524 ) inde Hakka yürüdü.


  O Hazret, halka ve emrinde olanlara karşı adalet ve sevecenlikle yaşadı,büyüklüğünün korkusundan kimse halka karşı zulüm ve zorbalık kapılarını açamazdı.

  Ne kılıçlar kullandı nezaketinden
  Ortaya koydu çıplak varlığını
  Ne egemenlerde istek ve amaç birliği
  Ne kadılarda rüşvet zayıflığı
  O devirde dürüstlüğünden
  Yoktu kehribarın çekiciliği
  Her kim ki gece gibi sakladı
  Sabah vakti cezası müjde oldu
  Terazi gibi taşlandı
  Zenginliğe yönelen boşuna

  Otuz sekiz yıl yaşadı .Saltanat dönemi yirmi dört yıl oldu .Memleketi Azarbaycan,Irak-ı Acem ,Horasan idi .Bazen de Diyarbakır ,Belh ve Mevr'i de elinde bulundurudu.

  O Hazret ,savaş meydanında etkili kılıç kullanan yırtıcı aslan ,toplantılarda ise cevher yağdıran bulut gibiydi .Bonkörlükte ,tam ayarlı altınla değersiz bir taş ,onun gözünde farksızdı.İradesinin yüceliğinden deniz ve madenden elde ettikleri ,onun bir günlük bahşişini bile karşılayamazdı.Hazinesi çoğunlukla boştu.Avlanmaya düşkündü,sadece aslan öldürüdü,aslan haberi getirene at ve eyer, panter haberi getirene deeyersiz at verilmesini buyurmuştu.Aslan ve panter öldürmeye yalnız giderdi.


  O Hazret ,saltanat döneminde beş savaş yapmıştır .Birincisi Cebani'de Şirvan Şahı Ferruhyesar ile ,ikincisi Şerur'da Elvende ile ,üçüncüsü Hemedan'ın Alma Kulağında Sultan Murat ile ,dördüncüsü Mevr civarında Şeybek Han ile ve beşincisi de Çaldıran'da Sultan Selim ile.(bkz.1)

  Anadolu topraklarındaki Baba İshak ayaklanmasından sonra ikinci büyük Türkmen hareketi olan Safeviler ve önderi Şah İsmail Hatayi, Anadolu Aleviliğinin yedi ulu ozanından biridir. Öz Türkçe söylediği şiirlerle,liderlik vasıflarıyla, Anadolu Alevi- Türkmenlerin gönlüne taht kurmuş, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen değerini yitirmemiştir.


  Allah-Allah deyin gaziler, gaziler deyin şah menem.
  Karşu gelin, secde kılın, gaziler deyin şah menem.

  Uçmakta tuti kuşuyam, ağır leşkerlü başıyam ,
  Men sufiler yoldaşıyam, gaziler deyin şah menem.

  Ne yerde eksen biterem, handa çağırsan yeterem
  Sufiler elün dutaram, gaziler deyin şah menem.

  Mansur ile darda idim, Halil ile narda idim
  Musa ile Tur'da idim, gaziler deyin şah menem.

  Bir sıradan berü gelün, Nevruz edün şaha yetün
  Hey gaziler secde kılın, gaziler deyin şah menem.

  Kırmızı taclı, boz atlı, ağır leşkerlü heybetlü
  Yusuf peygamber sıfatlu gaziler deyin şah menem.

  Hatayi'yem al atluyam, sözi şekerden datlıyam
  Murtaza Ali zatluyam, gaziler deyin şah menem.

  Altuğ Öztürk

  11 Ocak 2007


  --------------------------------------------------------------------------------

  Kaynaklar:
  1)Asenü't tevarih -Rumlu Hasan
  2)Yeni Tarih Dergisi -Şubat-Mart 1958 sayı 14-15
  3)Kızılbaş Türkler -Nihat Çetinkaya 2003
  4)Hoca Sadeddin-Tacü't Tevarih
  5)Şah Hatayi Külliyatı -Babek Cavanşir -Ekber N.Necef 2006
  6)Osmanlı Gerçeği -Erdoğan Aydın
  7)Haydar Çelebi -Ruzname
  8)Mezhepler Tarihi ve Şah İsmail -Ziya Şakir
  9)Aşıkpaşazade tarihi- Nihal Atsız
  10)Osmanlı İmparatorluğu Tarihi - Historia Üniversitesi 1783 Paris
  11)Safevi Devleti'nin kuruluşunda Anadolu Türkmenlerinin rolü - Prof.Dr Faruk Sümer
  12)Sufi kıran Çaldıran makalesi - İsmail Kaygusuz
  13)Türklerin Dini Tarihi- H. Güngör , Ü. Günay 2003
  14)Şevket Süreyya Aydemir /Suyu arayan adam 1979

  --------------------------------------------------------------------------------

 3. #63
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Yer
  mersin
  Mesajlar
  12
  Bunu neden yazdığımı merak eden arkadaşlarım elbetteki olacaktır... öncelikle forumda arkadaşlarımdan biri ben osmanlı türküyüm gibi anadolu tarihiyle bağdaşmayan bir cümle kurmuş; osmanlılar elbetteki kuruluşlarında bütün türk devletlerinde olduğu gibi türktüler türkmendiler ancak devşirmelerin yönetimde olması halifeliğin geçmesi vb. sebeplerden dolayı türkü türkmeni aşağılayarak kendi halkına ybancılaşmış türklükten törelerden uzaklaşmış ve sonunda özünü unutan diğer türk devletleri gibi yıkılmıştır.
  Çaldıran savaşında iki türk ordusu ne yazıkki karşı karşıya gelmiş yenilen taraf Türklüğün en büyük koruyuyucalırından devrinde osmanlı sarayı farsların ve arapların etkisindeyken O hiçbirzaman Türklükten, türkçeden, türk töresinden ödün vermemiş ve bugun bizler için Osmanlıdan daha çok ecdad sayılan bir insan olmuş ve halen anadoluda Türkmen alevilerinin yedi ulularından biri kabul edilmiştir.
  Kendime soruyorum türklüğü aşağılayan onları işe yaramaz çarıklı ve dirliksiz düzensiz diye göstererk katlini vacip sayan Osmanlı şeyhülislamlarımı ecdad yoksa türklükten hiçbir zaman ödün vermeden inancından dolayı 150000 kişilik top ve tüfekli çağının en modern ordusunun karşısına çıkan ve inançlarından dolayı top ve tüfek kullanmayan kılıçla gürzle ok la yayla karşılarına çıkan İsmailin ordusumu? tüğrk tarihi Osmanlıdan ibaret değildir, hatta Osmanlının son 400 yıllık tarihinde türkün adı izi bile yoktur..
  Azerbaycanlılar bizim emmidaşlarımızdır ... Selam ve Saygılar hepinize..

 4. #64
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Yer
  mersin
  Mesajlar
  12

  .

  Eğer okuduğunuz yazının bir üstündeki yazıya bakarsanız Şah döneminde anadoludan bir çok obanın bugün iran sınırında olan güney azerbaycan göç ettiği söylenmişti.. Şah zamanında yine anadolu türkmenlerince yedi ululardan biri sayılan Pir Sultan Abdalın Şaha olan bağlılığı sonucu öldürüldüğünüde sanırım biliyorsunuz. Türkiyede 1980 den sonra resmi ideolojice de benimsenmiş olan alevi düşmanlığıyla birlikte ne yazık ki Şah İsmail'in devleti 16 büyük türk devletinden biri sayılmamış savefi devleti hep iran devleti diye gösterilmiştir oysaki Hatayi bizimde atamızdır. Aşağıda Pir Sultan Abdala aslmadan önce içinde şah geçmeyen üç dize söyleki seni bağışlayalım dediklerinde söylediği dizeler vardır. Saygılar...  Açılın Kapılar Şaha Gidelim

  Hızır paşa bizi berdar etmeden
  Açılın kapılar şaha gidelim
  Siyaset günleri gelip yetmeden
  Açılın kapılar şaha gidelim

  Gönül çıkmak ister, şahın köşküne
  Can boyanmak ister, Ali müşküne
  Pirim Ali on ik'imam aşkına
  Açılın kapılar şaha gidelim

  Her nereye gitsem, yolum dumandır
  Bizi böyle kılan, ahd-ü amandır
  Zincir boynum sıktı hayli zamandır
  Açılın kapılar şaha gidelim

  Yaz selleri gibi akar çağlarım
  Hançer aldım, ciğerciğim dağlarım
  Garip kaldım, şu arada ağlarım
  Açılın kapılar şaha gidelim

  Ilgın ılgın eser seher yelleri
  Yare selam eylen urum erleri
  Bize peyik geldi, şah bülbülleri
  Açılın kapılar şaha gidelim

  PİR SULTAN'ım eydür mürvetli şah'ım
  Yaram baş verdi, sızlar ciğergahım
  Arşa direk direk olmuştur ahım
  Açılın kapılar şaha gidelim

 5. #65
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Yer
  mersin
  Mesajlar
  12
  [ bu sitede şah ismail hakkında yeterince bilgi mevcut. Daha fazla yazıp forumun konusu dışına çıkmayı istemiyorum. Hepinize teşekkür ederim.

 6. #66
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  5
  Merhaba.Ben Türkiyeli bir Türk'üm.Tüm Azeri Türkü kardeşlerimize selamlar.

  Ben bazı bölümlerde konuşan Azeri kardeşlerimizin mesajlarını okudum,bunlar Azerilerin Türk olmadığını iddia ediyorlar,Azeri kardeşlerimize sesleniyorum,siz Türklüğünüzü tamamen kabul ediyormusunuz?Herkese tekrar selamlar.
  Azeri bir boydur,Türk ise bir soydur...
  Her Azeri bir Türktür,fakat her Türk Azeri değildir...
  Azeri,Tatar,Özbek,Kazak,Kırgız,Uygur,Türkmen de bir boydur,Türk ise bir soydur....
  Azeri,Tatar,Özbek,Kazak,Kırgız,Uygur,Türkmen,h epsi Türktür...

 7. #67
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  623
  Gücü yaratan yer altı ve yer üstü zenginlikler değildir; güçlü bir orduya sahip olmakta değildir:
  Gücü yaratan o güce inanan insanlardır. forumdaki pek çok arkadaşın belirttiği gibi türkiye cumhuriyetinin gücü halkının türkiye cumhuriyetine olan sevdasından gelir: Türk halkı türkiye sevdalısıdır ve her türk yoksul; zengin; katil; fahişe; dindar; dinsiz sosyal-siyasal görüşü, ekonomik durumu, ahlaki değerleri ne olursa olsun türkiye sevdalısıdır ve türk olmakla övünür.
  Azerbaycan yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve eğitimli insan gücü açısından türkiyeden çok daha iyi durumdadır önümüzdeki beş yıl içerisinde türkiyeden ve pek çok avrupa ülkesinden ekonomik olarak çok daha iyi duruma gelmemesi için hiç bir sebep yoktur ancak ekonomik alanda türkiyeden daha iyi olması güçlü olması anlamına gelmez güç yalnızca para değildir... tüm azerbaycanlı türkler azerbaycan sevdalısı olmalıdır ve bunun içinde ihtiyaçları olan tek şey belki bir Atatürk'tür...
  Türkiye bu anlamda yalnız bölgenin değil belki dünyanın en güçlü devleti yada bir kaç devletinden biridir...

 8. #68
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  5
  Merhaba.Ben Türkiyeli bir Türk'üm.Tüm Azeri Türkü kardeşlerimize selamlar.

  Ben bazı bölümlerde konuşan Azeri kardeşlerimizin mesajlarını okudum,bunlar Azerilerin Türk olmadığını iddia ediyorlar,Azeri kardeşlerimize sesleniyorum,siz Türklüğünüzü tamamen kabul ediyormusunuz?Herkese tekrar selamlar.
  Azeri bir boydur,Türk ise bir soydur...
  Her Azeri bir Türktür,fakat her Türk Azeri değildir...
  Azeri,Tatar,Özbek,Kazak,Kırgız,Uygur,Türkmen de bir boydur,Türk ise bir soydur....
  Azeri,Tatar,Özbek,Kazak,Kırgız,Uygur,Türkmen,h epsi Türktür...

 9. #69
  Moderator
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Mesajlar
  2.721
  Biz de turk soyundan gelirik

 10. #70
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  5
  Benim annem de Azeri Türkü zaten ama bazı kişiler yazılarında (bu forumda değil) Azerilerin Türk olmadığını iddia ediyorlar.Bu nedenle içimde biraz şüphe vardı.

  seviyorum!
  Azeri bir boydur,Türk ise bir soydur...
  Her Azeri bir Türktür,fakat her Türk Azeri değildir...
  Azeri,Tatar,Özbek,Kazak,Kırgız,Uygur,Türkmen de bir boydur,Türk ise bir soydur....
  Azeri,Tatar,Özbek,Kazak,Kırgız,Uygur,Türkmen,h epsi Türktür...

Sayfa 7/8 İlkİlk ... 5678 SonSon

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.