Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon
35 sonuçtan 21 ile 30 arası

Şövkət Ələkbərova

 1. #21
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  383
  Şövkət Ələkbərova "Sən dönsən də mən dönmərəm"

  Ay şöhrətim şanım mənim
  Halı pərişanım mənim
  Küsüb məndən özgələrdən
  Məni soruşanım mənim

  Sən dönsən də mən dönmərəm
  Günəş sönər mən sönmərəm
  Əzabından deyinmərəm
  Var bölə nişanım mənim

  Birazda səbir eylə ey yar mehriban gəlirəm
  Sənin yolunda fədadır bu cisim o can gəlirəm
  Vəfalı bülbülünəm həsrəti camalınla
  Çəmən çiçəkləri tək bağrım oldu qan gəlirəm
  Mənə təsəlli verən bir sənin xəyalindir
  Özgə bir dilbərə halım dəyər bəyan gəlirəm
  Behişt ola qürbət genə cəhənnəmdir
  Vətən məhəbbəti vermir mənə aman gəlirəm
  Mənim bu halımı Vahid nigara tez yetirin
  Unutmasın məni o yarı həmzəban gəlirəm

  Sən gizlədib gül üzünü
  Gəl qaratma gündüzümü
  Söz eyləyib hər sözümü
  Küsüb barışanım mənim
  Sən dönsən də mən dönmərəm
  Günəş sönər mən sönmərəm
  Əzabından deyinmərəm
  Var bölə nişanım mənim
  [


  Eğer "9" canlı olsaydın bile
  En çok "8" kere kaçabilirdin ölümden
  Bil ki "7" düvele sultan olsan dahi
  Yerin "6" mekan olacak sana
  En fazla "5" metre kumaş götürebileceksin
  Kapatacaksın "4" açsan da gözünü
  Bu dünya "3" günlük dünya
  Azrailin yanında "2" kat olup yalvarsan da nafile
  Elbet "1" gün öleceksin
  İşte o zaman her şey "0" dan başlayacak...

 2. #22
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  383
  Şövkət Ələkbərova "Qəmgin mahnı"

  Mən çox gün görmədim
  Bil ki, dünyada...
  Ah, nə dərdə düşdüm
  Cavanlıqda mən...

  Hər gülün rəngini
  Salıram yada, mən yada...
  Ağlaya-ağlaya...
  Ağlaya-ağlaya...
  Qaranlıqda mən...

  Bax, gəlib ilk bahar,
  Qaynayır sular...
  Gör, nələr söyləyir
  Quşların səsi...

  Ürəyimdə şirin
  Ən xoş arzular, arzular...
  Dilimdən düşməyir,
  dilimdən düşməyir,
  Sevgi nəğməsi...
  [


  Eğer "9" canlı olsaydın bile
  En çok "8" kere kaçabilirdin ölümden
  Bil ki "7" düvele sultan olsan dahi
  Yerin "6" mekan olacak sana
  En fazla "5" metre kumaş götürebileceksin
  Kapatacaksın "4" açsan da gözünü
  Bu dünya "3" günlük dünya
  Azrailin yanında "2" kat olup yalvarsan da nafile
  Elbet "1" gün öleceksin
  İşte o zaman her şey "0" dan başlayacak...

 3. #23
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  383
  Şövkət Ələkbərova - " Qurban adına "

  Qurban adına, bir sal yadına
  Sənin oduna, yandım bilmədin
  Yetər qüssə, qəm, mən seni hərdən
  Könlümə həmdəm sandım bilmədin

  Gərək biləydin,
  Deyib güləydin

  Qurban adına, bir sal yadına,
  Sənin oduna yandım, bilmədin

  Ellər gözəli, məni sevəni
  Şux gözəlləri, dandım, bilmədin
  Ömrümün gülü, kolumun gülü
  Sevdiyim ili, ay gülüm, andım, bilmədin

  Nədir bu hicran ?
  Səni hər zaman,
  Əziz mehriban, a gülüm
  Sandım, bilmədim

  Qurban adına, bir sal yadına,
  Sənin oduna yandım, bilmədin
  [


  Eğer "9" canlı olsaydın bile
  En çok "8" kere kaçabilirdin ölümden
  Bil ki "7" düvele sultan olsan dahi
  Yerin "6" mekan olacak sana
  En fazla "5" metre kumaş götürebileceksin
  Kapatacaksın "4" açsan da gözünü
  Bu dünya "3" günlük dünya
  Azrailin yanında "2" kat olup yalvarsan da nafile
  Elbet "1" gün öleceksin
  İşte o zaman her şey "0" dan başlayacak...

 4. #24
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  383
  Şövkət Ələkbərova - " Oxu tar "

  Oxu tar ! Oxu tar !
  Səsində o , necə əylənib
  Şerlər dinləyim
  Oxu tar ! Oxu tar !

  Nəğməni su kimi
  Alışan ruhuma çiləyim
  Ey geniş kütlənin
  Acısı-şərbəti
  Alovlu sənəti

  Zilin var, vəsətin bəəmin var
  Sənində quşların
  Dəmindən ayrılan
  Bir özgə qəmin var

  Sənində avara eyləmiş
  Dağınıq bir telli "Zərəfşan"
  Onun üçün Segahın var

  O sarı simlərin lisanı
  Salmazmı insanı heyrətə
  [


  Eğer "9" canlı olsaydın bile
  En çok "8" kere kaçabilirdin ölümden
  Bil ki "7" düvele sultan olsan dahi
  Yerin "6" mekan olacak sana
  En fazla "5" metre kumaş götürebileceksin
  Kapatacaksın "4" açsan da gözünü
  Bu dünya "3" günlük dünya
  Azrailin yanında "2" kat olup yalvarsan da nafile
  Elbet "1" gün öleceksin
  İşte o zaman her şey "0" dan başlayacak...

 5. #25
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  383
  Şövkət Ələkbərova "Bülbüllər oxur"

  Bülbüllər oxur, çə-çəh edir bağda gül üstə,
  Ay oğlan boyu bəstə, gəl əyləş sinəm üstə,
  sən məndən öpüş istə, mən deyim gözüm üstə.

  Altında boz at, çiynində tüfəng, əlində tatarı,
  Ay oğlan səni tanrı! dolan gəl bizə sarı,
  Gedərsən yola sallam, qalarsan qadan allam.

  Pəh-pəh nə gözəl candır, məgər sərv-i rəvandır,
  Ay qız öldüm amandır, məni başa dolandır,
  Üzün qoy üzüm üstə, ürəyim dolu qandır.
  [


  Eğer "9" canlı olsaydın bile
  En çok "8" kere kaçabilirdin ölümden
  Bil ki "7" düvele sultan olsan dahi
  Yerin "6" mekan olacak sana
  En fazla "5" metre kumaş götürebileceksin
  Kapatacaksın "4" açsan da gözünü
  Bu dünya "3" günlük dünya
  Azrailin yanında "2" kat olup yalvarsan da nafile
  Elbet "1" gün öleceksin
  İşte o zaman her şey "0" dan başlayacak...

 6. #26
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  383
  Şövkət Ələkbərova - "Sarı bülbül "

  Vətən bağı al əlvandır,
  Yox üstündə xarı bülbül,
  Ömür sürməli dövrandır,
  Səsin gəlsin sarı bülbül,
  Səsin gəlsin sarı bülbül,

  Sarı bülbül,
  Sarı bülbül,
  Sarı bülbül,

  Geyib yaşıl donun çöllər,
  Həvəsində açır güllər,
  Töküb şirin-şirin dillər,
  Gəl oyadaq yarı bülbül,
  Gəl oyadaq yarı bülbül,

  Yarı bülbül,
  Sarı bülbül,
  Sarı bülbül,

  Bülbül sənin işin qandır,
  Aşıqlar oduna yandı,
  Nədən hər yerin əlvandır,
  Köksün altı sari bülbül,
  Köksün altı sari bülbül,

  Sarı bülbül,
  Sarı bülbül,
  Sarı bülbül,

  Oxu quşlar dilə gəlsin,
  Xoş nəfəsin zilə gəlsin,
  Yarım gülə-gülə gəlsin,
  Mən çalanda sazı bülbül,
  Mən çalanda sazı bülbül,

  Sazı bülbül,
  Sazı bülbül,
  Sazı bülbül
  [


  Eğer "9" canlı olsaydın bile
  En çok "8" kere kaçabilirdin ölümden
  Bil ki "7" düvele sultan olsan dahi
  Yerin "6" mekan olacak sana
  En fazla "5" metre kumaş götürebileceksin
  Kapatacaksın "4" açsan da gözünü
  Bu dünya "3" günlük dünya
  Azrailin yanında "2" kat olup yalvarsan da nafile
  Elbet "1" gün öleceksin
  İşte o zaman her şey "0" dan başlayacak...

 7. #27
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  383
  Şövkət Ələkbərova "Nizami"

  Hüsnün gözəl ayətləri, ey sevgili canan!
  Olmuş bütün aləm də sənin şəninə şayan.
  Gel eylə nəvaziş, mənə ver busə ləbindən,
  Çünki gözəlin busəsidir aşiqə ehsan.


  Sordum ki Könül haradadır? Aldım bu cavabı:
  “Heç sorma, tapılmaz onu axtarsa da insan”.
  “Rəhm eylə” deyib, sel kimi göz yaşımı tökdüm
  Kim, qanım ilə oynama, ey afəti-dövran!

  nsafın əgər varsa, açıq de, bu Nizami,
  Sənlə necə rəftar eləsin, ey mahı - taban?
  [


  Eğer "9" canlı olsaydın bile
  En çok "8" kere kaçabilirdin ölümden
  Bil ki "7" düvele sultan olsan dahi
  Yerin "6" mekan olacak sana
  En fazla "5" metre kumaş götürebileceksin
  Kapatacaksın "4" açsan da gözünü
  Bu dünya "3" günlük dünya
  Azrailin yanında "2" kat olup yalvarsan da nafile
  Elbet "1" gün öleceksin
  İşte o zaman her şey "0" dan başlayacak...

 8. #28
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  383
  Şövkət Ələkbərova - "Dəşti təsnifi"

  Sənin eşqin məni gətirdi dilə
  Necə aşiq olur, bülbüllər gülə

  Həsrət çəkdim
  Könül verdim
  Səni sevdim
  Mən

  Belə bir gözələ
  Eşqimi təzələ
  Şeyirə,qəzələ
  Könül verdim, şeyirə,qəzələ

  Əgər məndən ayrı, gəzib, dolansan
  Məni bu eşqinə, biganə sansan

  Alışaram,od tutaram
  Həm yanaram,mən

  Unuda bilmərəm
  Sənsiz mən gülmərəm
  Könlümü vermərəm
  Heç kəsə mən könül vermərəm
  [


  Eğer "9" canlı olsaydın bile
  En çok "8" kere kaçabilirdin ölümden
  Bil ki "7" düvele sultan olsan dahi
  Yerin "6" mekan olacak sana
  En fazla "5" metre kumaş götürebileceksin
  Kapatacaksın "4" açsan da gözünü
  Bu dünya "3" günlük dünya
  Azrailin yanında "2" kat olup yalvarsan da nafile
  Elbet "1" gün öleceksin
  İşte o zaman her şey "0" dan başlayacak...

 9. #29
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  383
  Şövkət Ələkbərova "İstə"

  Öz məğrur eşqimdə təmənnasızam, (2)
  Bir damla istəsəm, bir ümman istə! (2)

  Mən ki, bir dünyalıq baharam, yazam,
  Bircə gül istəsəm, gülüstan istə!

  Öz məğrur eşqimdə təmənnasızam,
  Bir damla istəsəm, bir ümman istə!

  Mən ki, bir dünyalıq baharam, yazam,
  Bircə gül istəsəm, gülüstan istə!


  Mənə ulduz boyda işıq ver desəm, (2)
  Sən məndən Günəşli asiman istə! (2)

  Haçan bir saatlıq görüş istəsəm,
  Sən bütün ömrümü ərməğan istə!

  Mənə ulduz boyda işıq ver desəm,
  Sən məndən Günəşli asiman istə!

  Haçan bir saatlıq görüş istəsəm,
  Sən bütün ömrümü ərməğan istə! (2)
  [


  Eğer "9" canlı olsaydın bile
  En çok "8" kere kaçabilirdin ölümden
  Bil ki "7" düvele sultan olsan dahi
  Yerin "6" mekan olacak sana
  En fazla "5" metre kumaş götürebileceksin
  Kapatacaksın "4" açsan da gözünü
  Bu dünya "3" günlük dünya
  Azrailin yanında "2" kat olup yalvarsan da nafile
  Elbet "1" gün öleceksin
  İşte o zaman her şey "0" dan başlayacak...

 10. #30
  Moderator
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  6.163
  Alıntı sarah Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı Elif Nickli Üyeden Alıntı
  Mehebbet, en çox dinlediyim mahnılardan biridir. Sözlerini çox axtardım amma tapa bilmedim.
  Kaş bele muğannilere qulaq assa herkes.

  "Azerbaycan çok şanslı ki böyle sanatçılara sahip. "
  Elif mehebbet sözleri bunlardı..qaraladıgım elifbası senin ichindir


  Beli menim Azerbeycan insanım bir bashkadır...
  "Məhəbbət"

  O, bu boyda bir cahanı yaradıb
  Yeri, göyü, asimanı yaradıb
  İnsan onu,o insanı yaradıb
  Bu həyatın əlifbası məhəbbət
  Ən ilk nəğmə,ən ilk yazı məhəbbət

  Hər ömrüdə bir ulduza dönər o,
  ...............................
  Gözli gələr, fəqət aşkar dinər o,
  Canda nəfəs, damarda qan məhəbbət
  Həm var olan, həm yox olan, məhəbbət


  O dəryadır kükrəyəndə, daşanda
  O gövhərdir, üzüklərin qaşında
  O sevdadır,hey nurlanır başında
  Gah ağıllı, gah ...... məhəbbət
  Həm həqiqət, həm əfsanə məhəbbət
  Çox sağol sarah artık dinlerken eşlik edebilicem şarkıya Çok mutlu oldum.

  Hər ömrüdə bir ulduza dönər o,
  Gah şimşekdir birden çatıb söner o (bu da benim anladığım kadarı)
  [
  Ya da
  [

Sayfa 3/4 İlkİlk 1234 SonSon

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.