Salam forumdaşlar! İstəyirəm şairlərdən şeirlər adlı yeni bir mövzu açım. Burada hər gələn üzvümüz sevdiyi şairin bir şeirini paylaşsın.

Bir elm öyrənmək istədikdə sən,
Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən.
Kamil bir palanççı olsa da insan
Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıkdan.

Nizami Gəncəvi