3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Keloğlan İle Kel Olmayan Adam

 1. #1
  Member
  Üyelik tarihi
  Jul 2013
  Mesajlar
  80

  Smile Keloğlan İle Kel Olmayan Adam

  Eski zamanlarda bir Keloğlan yaşarmış. Bu Keloğlan yemek saatleri dışında evde eğlenmez gezermiş. Yakın köylere, kasabalara gider, arkadaş edinir, durup durup gerinirmiş. Yolda yürürken adıyla seslenip İbrahim diyenlere dönüp bakmaz, pire için yorgan yakmazmış. Bir elin nesi var, Keloğlan'ın takkesi var dermiş ama ak akçe kara gün içinmiş ve kara gün çokmuş, cepte akçe yokmuş.

  Denize olta atmış, eski bir çarık çekmiş. Çarığı denize atmış, balıkları korkutmuş.
  Yollar patika yol, omuz altında iki kol. Bu kol sağ, bu kol sol kol, mintanı da pek bol.
  Üzüme bakmış kararmamış, güneş altında sararmamış. Çölü geçmiş kurumamış, hayata gülmüş, üzülmemiş.

  Hal ve gidişi böyle olan Keloğlan bir gün kel olmayan bir adamla tanışmış. Bu adam Serdar Yıldırım'mış. Zamanda yolculuğa çıkmış ve aramış, Keloğlan'ı bulmuş. Bildiği atasözlerini birbirine karıştırmış ve bir kağıda yazıp Keloğlan'a okumuş.

  Taşıma suyla değirmen döndüren adamın tatlı dili yılanı deliğinden çıkarmaz.
  Tokken açın halinden anlayan tilkinin dönüp dolaşacağı yer, mağarasıdır.
  Dili kılıçtan keskin olan denize düşünce yılana sarılmaz.
  Dost tatlı söylediği için, attığı taş baş yarmaz.
  Dağdan köyü görünce kılavuz istemeyen ormanda kaybolur.
  Güneş girmeyen doktorun evi balçıkla sıvanmaz.

  Eğer Serdar Keloğlan'ı gıdıklamasa Keloğlan'ın bunlara güleceği yokmuş. Ama Serdar'ın dostluğu iyiymiş. Kısa zamanda Keloğlan'la can ciğer kuzu sarması oluvermişler. İkisi birlikte kasabaya doğru giderlerken, hışımla yürüyen biri Keloğlan'a yandan çarpmış, geçip gitmiş. Peşinde kılıçlı bir manga fedai varmış.

  Keloğlan sormuş: " Kim bu böyle ya? "

  Serdar cevap vermiş: " Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'u fethetmiş, geri dönüyor. Senin zamanının Konstantinopolis'i. "

  Keloğlan: " Sağına soluna dikkat etmesi gerekir. Beni yere düşürecekti. "

  Serdar: " Onun gözü dünyayı görmez, seni mi görecek? Ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni, demiş. İstanbul'u aldı. Sonradan ya Roma beni alır ya da ben Roma'yı demeye başlamış. Ama Roma'yı alamadı. Roma onu aldı. Roma'ya siz Rim diyorsunuz. "

  Keloğlan: " Nasıl yani? "

  Serdar: " Roma üstüne sefere çıkmaya hazırlanırken zehirlendi. 49 yaşındaydı. "

  Keloğlan: " Zehirlendi diyorsun ama yaşıyor. Az önce bana çarpmıştı. "

  Serdar: " Demek ki zamanda yolculuğa çıkmış, zaman gezgini olmuş. "

  Keloğlan: " Rim üstüne sefer hazırlığında olmasın? "

  Serdar: " Yok daha neler? Zaman gezginleri büyük kader değişikliklerine sebep olamazlar. "

  Keloğlan: " Bu Sultan Mehmet hangi ülkenin sultanı? "

  Serdar: " Osmanlı Devleti'nin sultanı yani padişahı. "

  Keloğlan: " Osmanlı Devleti mi? O da nereden çıktı? "

  Serdar: " Yumurtadan. Şimdi Anatolikon'da (Anadolu'da) hangi devlet var? "

  Keloğlan: " Selcukiyân-i Rum. "

  Serdar: " Rum Selçuklu Sultanlığı yani Anadolu Selçuklu Devleti. Sonradan bu devlet parçalanacak, beyliklere bölünecek. Bu beyliklerden Osmanlı Beyliği zamanla diğer beylikleri ele geçirerek büyüyecek devlet olacak. Anadolu'da birliği sağladıktan sonra yönünü İstanbul'a ve Avrupa'ya dönecek. İstanbul'u aldıktan sonra Avrupa'daki pek çok devletin topraklarını zapt eden Osmanlı Devleti'ne Osmanlı İmparatorluğu denecek. Bir de bunun Orta Doğu ve Kuzey Afrika boyutu var. 600 küsür yıllık Osmanlı yaptığı savaşlarla hatırlanır olacak. "

  Keloğlan: " Osmanlı İmparatorluğu sonradan ne oldu? "

  Serdar: " Paramparça oldu. Elde kalan bir bu Anadolu düşman çizmeleri altında eziliyordu ama Başkomutan Mustafa Kemal önderliğinde Kurtuluş Savaşı başladı. Mustafa Kemal uzun uğraşlardan sonra Anadolu'yu düşmanlardan temizledi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Türk halkı O' na Atatürk soyadını verdi. 4 ay kadar oldu Cumhuriyet'imizin 90. yılını kutladık. Nice 90 yıllara diyelim. "

  Keloğlan: " Buralar düşman dolmuşken Mustafa Kemal kurtarmış. O'nu bir görebilsem. Sence zamanda yolculuğa çıkmış mıdır? "

  Serdar: " Bilmem hiç karşılaşmadım. Bir gün karşılaşırsam sana haber veririm. Birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün yanına gideriz. "

  Keloğlan: " O günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. "


  SON

 2. #2
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  Nov 2012
  Mesajlar
  11
  Köhnə zamanlarda bir Keloğlan yaşayarmış. Bu Keloğlan yemək saatları xaricində evdə əglənməz gezermiş. Yaxın kəndlərə, qəsəbələrə gedər, yoldaş əldə edər, dayanıb dayanıb gerinirmiş. Yolda gedərkən adıyla səslənib İbrahim deyənlərə dönüb baxmaz, birə üçün yorğan yakmazmış. Bir əlin nəsi var, Keloğlan'ın takkesi var deyərmiş amma ağ axça qara gün üçünmüş və quru gün çoxmuş, cibdə axça yoxmuş.


  Dənizə qarmaq atmış, köhnə bir çarıq çəkmiş. Çarığı dənizə atmış, balıqları qorxutmuş.
  Yollar cığır yol, çiyin altında iki qol. Bu qol sağ, bu kol sol qol, köynəyi da çox bol.
  Üzümə baxmış kararmamış, günəş altında sararmamış. Çölü keçmiş qurumamış, həyata gülmüş, üzülmemiş.


  Hal və gedişi belə olan Keloğlan bir gün keçəl olmayan bir adamla tanış olmuş. Bu adam Serdar Yıldırım'mış. Zamanda səfərə çıxmış və axtarmış, Keloğlan'ı tapmış. Bildiyi atasözlerini bir-birinə qarışdırmış və bir kağıza yazıb Keloğlan'a oxumuş.


  Daşıma suyla dəyirman çevirən adamın şirin dili ilanı yuvasından çıxarmaz.
  Tokken açın halından anlayan tülkünün dönüb dolaşacağı yer, mağarasıdır.
  Dili qılıncdan iti olan dənizə düşüncə ilana sarılmaz.
  Dost şirin söylədiyi üçün, atdığı daş baş yarmaz.
  Dağdan kəndi görüncə bələdçi istəməyən ormanda itər.
  Günəş girməyən həkimin evi palçıqla sıvanmaz.


  Əgər Serdar Keloğlan'ı gıdıklamasa Keloğlan'ın bunlara Güleceğiz yoxmuş. Amma Serdar'ın dostluğu iyiymiş. Qısa zamanda Keloğlan'la can ciyər quzu dolması oluvermis. İkisi birlikdə qəsəbəyə doğru gedərkən, hirslə gedən biri Keloğlan'a yandan çarpmış, keçib getmiş. Arxasında qılınclı bir manga fədai varmış.


  Keloğlan soruşmuş: "Kim bu belə ya?"


  Serdar cavab vermiş: "Fatih Sultan Mehmet. İstanbulu fəth etmiş, geri dönür. Sənin zamanının Konstantinopolis'i."


  Keloğlan: "sağına soluna diqqət etməsi lazımdır. Məni yerə salacaqdı."


  Serdar: "Onun gözü dünyanı görməz, səni mi görəcək? Ya mən İstanbulu alaram ya da İstanbul məni, demiş. İstanbulu aldı. Sonradan ya Roma məni alır ya da mən Romanı deməyə başlamış. Amma Romanı ala bilmədi. Roma onu aldı. Romaya siz Rim deyirsiniz. "


  Keloğlan: "Necə yəni?"


  Serdar: "Roma üstünə səfərə çıxmağa hazırlanarkən zəhərləndi. 49 yaşında idi."


  Keloğlan: "zəhərləndi deyirsən amma yaşayır. Az əvvəl mənə vurmuşdu."


  Serdar: "Demək ki zamanda səfərə çıxmış, zaman səyyahı olmuş."


  Keloğlan: "Rim üstünə səfər hazırlığında olmasın?"


  Serdar: "Yox daha nələr? Zaman səyyahları böyük kader dəyişikliklərinə səbəb ola bilməzlər."


  Keloğlan: "Bu Sultan Mehmet hansı ölkənin sultanı?"


  Serdar: "Osmanlı Dövlətinin sultanı yəni padşahı."


  Keloğlan: "Osmanlı Dövləti mi? O da haradan çıxdı?"


  Serdar: "Yumurtadan. İndi Anatolikon'da (Anadoluda) hansı dövlət var?"


  Keloğlan: "Selcukiyân-i Rum."


  Serdar: "Rum Səlcuqlu Darussalam yəni Anadolu Səlcuqlu Dövləti. Sonradan bu dövlət parçalanacaq, bəyliklərin bölünəcək. Bu beyliklerden Osmanlı Bəyliyi zamanla digər bəylikləri ələ keçirərək böyüyəcək dövlət olacaq. Anadoluda birliyi təmin etdikdən sonra istiqamətini İstanbula və Avropaya dönəcək. İstanbul ' u aldıqdan sonra Avropadakı bir çox dövlətin torpaqlarını zəbt edən Osmanlı Dövlətinə Osmanlı İmperatorluğu deyiləcək. Bir də bunun Orta Şərq və Şimali Afrika ölçüsü var. 600 küsər illik Osmanlı etdiyi döyüşlərlə yadda olacaq. "


  Keloğlan: "Osmanlı İmperatorluğu sonradan nə oldu?"


  Serdar: "Paramparça oldu. Əldə qalan bir bu Anadolu düşmən çəkmələri altında eziliyordu amma Baş komandir Mustafa Kamal öndərliyində Qurtuluş Döyüşü başladı. Mustafa Kamal uzun mübarizələrdə sonra Anadolunu düşmənlərdən təmizlədi və Türkiyə Cümhuriyyətini qurdu. Türk xalqı O 'na Atatürk soyadını verdi. 4 ay qədər oldu Cumhuriyet'imizin 90. ilini qeyd etdik. Nice 90 illərə deyək. "


  Keloğlan: "Buralar düşmən dolmuşken Mustafa Kamal qurtarmış. Onu bir görə bilsəm. Səncə zamanda səfərə çıxmış vardırmı?"


  Serdar: "Bilməm heç qarşılaşmadım. Bir gün qarşılaşsaq sənə xəbər verərəm. Birlikdə Mustafa Kamal Atatürkün yanına gedərik."


  Keloğlan: "O günü səbirsizliklə gözləyəcəyəm."
  SON

 3. #3
  Member
  Üyelik tarihi
  Jul 2013
  Mesajlar
  80
  Selamlar.
  Ramazan Aydın, seni kutluyorum. Çeviriyi çok güzel yapmışsın. Azerice'ye çevirmişsin. Çok şaşırdım ve okurken mutlu oldum. Masalımı önemseyip emek sarf ettiğin için, teşekkür ederim. Sevgiyle kal.
  Konu Serdar Yıldırım tarafından (08-04-2016 Saat 12:06 AM ) değiştirilmiştir.

Benzer Konular

 1. Keloğlan And Nasreddin Hodja
  By Serdar Yıldırım in forum İngilis dili
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-20-2015, 09:41 PM
 2. Keloğlan Dört Haramilar
  By Serdar Yıldırım in forum Ədəbiyyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-16-2014, 10:29 PM
 3. Keloğlan'ın İkizi
  By Serdar Yıldırım in forum Ədəbiyyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-16-2014, 10:28 PM
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-05-2013, 02:08 AM
 5. Sen Hec Sevdinmi Senin Olmayan Birini?
  By areasa in forum Ədəbiyyat
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 09-26-2009, 11:46 AM

Yer imleri

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1 ©2011, Crawlability, Inc.