Röyada bir abdəstxanaya girmək-mühim bir işin qısa müddətdə çözələnib aydınlaşacağı kimi yozlur.