Doxsan yaşlarına yaxınlaşmış iki yaşlı qadın söhbət edirlərmiş.
- Mənim həyat yoldaşım bu sıralarda pis bir vərdiş öyrənib. Dırnaqlarını yeməyə başladı. Nə etdimsə əl çəkmir. Çox herslənirəm.
- Haqlısan mənimki də bir ara başladı amma mən mane ola bilirəm.
- Çox yaxşı! Nə etdinsə mənə də öyrət edim.
- Çox sadə dişlərini gizlətdim