1. Yetimə gəl-gəl deyən çox olar, kredit verən az olar.
2. Day-day igidin yaraşığıdı.
3. Dost dosta zəng gərək zəng, etməsə sms gərək.
4. Dağ dağa rast gəlməsə, deməli bu normal haldı.
5. Qəssab kontur axtarır keçi abunə hayında.
6. Gözəllik ondu, doqquzu pantalondu.
7. Suyun lal axanı, adamın manitora baxanı.
8. Halva-halva deməklə sevgili görüşə gəlməz!
9. Dünənki cücə bugünki xoruza müğənnilik öyrədir.
10. Hər oxuyan "Yeni Ulduz" olmaz.
11. Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan qaçqınlar dolar.
12. Röya zənciyə qara demiş, zənci gülməkdən ölmüş.
13. Hamının gedəni Təcili yardım kimi gəlsin.
14. Ustadına kəm baxanın fonoqramması kəsilər.
15. Əsgərlik ondu, doqquzu Rusiyada gizlənmək, biri də saxta hərbi bilet almaq.
16. Aslanlar öləndə ditdililər yasda camaata qulluq edər. Milçək mollalıq
17. Qonşu qonşu olsa evə "levi" işıq çəkdirmək olar.
18. Beş yeyənin olsun, on içənin. Bir yazanın olmasın.
19. Gəlin evin süpürgəsidi. Hara qoysam oranı süpürüb talan edər.
20. Hərəyə bir ağac əkişdirək.
21. Gözlər qəlbin aynasıdır, burun qəlbın vintilyasiyası , qulaqlar isə qəlbin krosnu antennası.
22. Şagird 2 alanda başını aşağı əyər.
23. Söhbət isti-isti çürüyər.