Azərbaycanda istehsal olunan müdafiə təyinatlı məmulatların çeşidlərinin sayı 750-ni ötüb - 2013-cü ilin birinci yarısında Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələrində istehsal olunmuş məhsulların ümumi həcminin 86,4 faizini müdafiə və xüsusi təyinatlı, 13,6 faizini isə mülki təyinatlı məhsullar təşkil edib. İstehsalı mənimsənilmiş müdafiə...

[