Dünyanı qazanmaq üçün axirətimizi itirməyək

Bir vaxtlar gündəliyimin bir küncünə yazdığım sözlərə yenidən rast gəldim.

[