Radiasiya Problemləri İnstitutu sayt açdı - Bu gün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Radiasiya Problemləri İnstitutunun [ saytı istifadəyə verilib. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində fəaliyyət göstərəcək saytda institut haqqında ümumi məlumat, strukturu, xəbərlər, nəşrlər,...

[