“Kaspersky Laboratoriyası” İnterpolla əməkdaşlıq edəcəyini bəyan edib - “Kaspersky Laboratoriyası” kibertəhdidlərlə dünya səviyyəsində mübarizə məqsədi ilə İnterpolun yüksək texnologiyalar sahəsində cinayətlərin araşdırılması ilə məşğul olan bölməsi (Global Complex for Innovation IGCI) ilə əməkdaşlıq...

[