İstehsalatda və xidmət sektorunda innovativ texnologiyanın tətbiqi prioritetdir - Dünya üzrə iqtisadiyyatda innovasiya fəaliyyəti strategiyaları arasında “başqasından götürmə” və “artırma” strategiyaları böyük rol oynayır. “Başqasından götürmə” strategiyası belədir ki, korporasiya ucuz işçi qüvvəsindən və itirdiyi elmi-texniki...

[