Türkiyə Konstitusiya qəbulu ilə “Kürdüstana” doğru addım ata bilər - FİKİR - Vaşinqtonda keçirilən “Türkiyənin yüksəlişi” adlı konfransda Türkiyədə qeyri-millətlərin də hüquqlarını tanıyan Konstitusiyanın qəbul edilməsinin zəruriliyi bildirilib. Təklifi kürdəsilli Türkiyə araşdırmalar proqramının direktoru Sonər Çağaptay...

[