Əsas səviyyəli proqramı bilmək istəyirsinizsə, mən sizinlə öz tədqiqatlarım vasitəsilə YouTube və Google vasitəsilə müvafiq olaraq topladığım bağlantıları sizlərlə bölüşmək istərdim. Xahiş edirik bunlara müxalifət etməyin. İçlərindıən izlədiklərimdə ola bilər xatırlamıram, amma daha yaxşı olanlarınız varsa, özünüzü təklif edə bilərsiniz. Burada sizə təməl səviyədə bir yönləndirmə etmənin yardımı olacağı və yavaşdan hədəfimizə doğru fəaliyyətlərə başladığımızı bildirmək istərəm.

Öncə əsas veb dillərindən başlayaq:

HTML/HTML5/CSS/JS:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Türkçe Kaynaklar:
1-https://[
2-https://[
3-https://[
4-http://htmldersleri.org/

İngilizce Kaynaklar:
1-https://[
2-https://[
3-https://[


PHP/MYSQL:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkçe Kaynaklar:
1-https://[
2-https://[
3-https://[
4-https://[

İngilizce Kaynaklar:
1-https://[
2-https://[
3-https://[


JAVA:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkçe Kaynaklar:
1-https://[
2-https://[
3-http://[

İngilizce Kaynaklar:
1-https://[
2-https://[
3-https://docs.oracle.com/javase/tutorial/


C#/ASP.NET
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Türkçe Kaynaklar:
1-https://[
2-https://[
3-http://[
4-https://[

İngilizce Kaynaklar:
1-https://[
2-https://[
3-https://[