Azərbaycanın relikt və endem bitki növləri əsasən Hirkan Milli Parkında qorunur. Hirkan Milli Parkı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2004-cü ilin 09 fevral tarixində yaradılmışdır. Milli Park Azərbaycanın cənub-şərqində, Lənkəran və Astara inzibati rayonlarının ərazisində yerləşir. Ərazisi 21435 hektardır. Milli Park Talış dağlarının öz unikal təbiət kompleksləri ilə fərqlənən təbii ərazilərini əhatə edir.
Ərazidə çox nadir növ olan dəmirağac (Parrotia persica) bitir. Bu növ Lənkəran Astara, və Masallı rayonlarında qaya yarğanlarında, dəniz səviyyəsindən 500 metr yüksəklikdə yayılmışdır.