Heso u Heso Şarkı Sözü Metin Kemal Kahraman - Heso u Heso


Hey, mirê vanê Hesenê Usê Memê Qajî
Kolî birrnon, roson, xorê gurün se vajî
Bira, rozê şüne wertê birrê Derê Qerxajî
Talîyê mi şîao, hesê geme mide vejîyay vî

Çokê mi şîkîya, vengê mi birrîya
Tersune, sas büne, mendu
Herê mi rema, ez ca verdu, şî
Tersune, sas büne, mendu

�Ma ve xêr, bira Heso!
Namê to kî Heso,
Namê mi kî Heso
Mirê kî beso,
Torê kî beso
Bira ez torê meymanu
Mi ca verde, şêrî
Domanê mi qizê
Ez feqirune, ez dewizune"

Heşî qaytê rîyê mi kerd
Peynîya xo çarnê, tekit, şî
Ax Heso Heso
Dendik bure, torê beso, Heso