Kompakt və sərfəli model - cəlbedici dizayn
avtomatlaşdırılması ilə Avropa maneə iş orta intensivliyi ilə 4
metrə qədər sürücüler ;
Müasir texnologiya - vahid nəzarət dəstək funksiyaları ilə vahid
SoleMyo (günəş hüceyrə muxtar əməliyyat ) , Opera ( yenilik
sistemi proqramlaşdırma və idarə edilməsi) , Bluebus ( polarite
olmadan qoşulma aksesuarlar iki teller ) ilə təchiz avtomatik gate