(2009-cu il iyulun 22-dək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə)

(Bu Məcəllə Azərbaycan Respublikasının 30 dekabr 1999-cu il tarixli 787-IQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir)
Birinci bölmə - Cinayət qanunu
İkinci bölmə - Cinayət haqqında
Üçüncü bölmə - Cəza haqqında
Dördüncü bölmə - Cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad etmə
Beşinci bölmə - Yetkinlik yaşına çatmayanların cinayət məsuliyyəti
Altıncı bölmə - Tibbi xarakterli məcburi tədbirlər
Yeddinci bölmə - Sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər
Səkkizinci bölmə - Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər
Doqquzuncu bölmə - İqtisadi sahədə cinayətlər
Onuncu bölmə - İctimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər
On birinci - Dövlət hakimiyyəti əleyhinə cinayətlər
On ikinci bölmə - Hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlər

[