1. Şəhər internat orta məktəbi;
2. Bakı Özəl türk liseyinin Mingəçevir filialı;
3. 1 saylı N.Nərimanov adına şəhər orta məktəbi;
4. 2 saylı İ.Zeynalov adına şəhər orta məktəbi;
5. 3 saylı M.Hüseynzadə adına şəhər orta məktəbi;
6. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
7. 5 saylı İ.Rüstəmov adına şəhər orta məktəbi;
8. 6 saylı B.Şıxəliyev adına şəhər orta məktəbi;
9. 7 saylı R.Mirabov adına şəhər orta məktəbi;
10. 8 saylı N.Gəncəvi adına şəhər orta məktəbi;
11. 9 saylı D.Nağıyev adına şəhər orta məktəbi;
12. 10 saylı İ.Qayıbov adına şəhər orta məktəbi;
13. 11 saylı Y.Muradov adına şəhər orta məktəbi;
14. 12 saylı V.Ağakişiyev adına şəhər orta məktəbi;
15. 13 saylı N.Ahəngari adına şəhər orta məktəbi;
16. 14 saylı R.Qəhrəmanov adına şəhər orta məktəbi;
17. 15 saylı R.Muradov adına şəhər orta məktəbi;
18. 16 saylı S.Vurğun adına şəhər orta məktəbi;
19. 17 saylı İ.Kişiyev adına şəhər orta məktəbi;
20. 18 saylı şəhər orta məktəbi;;
21. 19 saylı şəhər orta məktəbi.