1. S.Məmmədov adına Böyükdüz kənd orta məktəbi;
2. F.Kərimzadə adına Çalxanqala kənd orta məktəbi;
3. Xıncab kənd orta məktəbi;
4. M.Əliyev adına Xok kənd orta məktəbi;
5. Qabıllı kənd orta məktəbi;
6. Akademik Zərifə Əliyeva adına Şahtaxtı kənd orta məktəbi;
7. Təzəkənd kənd orta məktəbi;
8. Yeni Kərki kənd orta məktəbi;
9. M.Səfərov adına Yurtçu kənd orta məktəbi;
10. 1 saylı Qarabağlar kənd orta məktəbi;
11. 1 saylı Qıvraq kənd orta məktəbi;
12. 2 saylı Qarabağlar kənd orta məktəbi;
13. 2 saylı Qıvraq kənd orta məktəbi.