1. Zamanlı kənd orta məktəbi;
2. Samanlıq kənd orta məktəbi;
3. Nərimankənd kənd orta məktəbi;
4. Ağamalı kənd orta məktəbi;
5. Xar-xar kənd orta məktəbi;
6. Zəhmət kənd orta məktəbi;
7. Slavyanka kənd orta məktəbi;
8. Maarif kənd orta məktəbi;
9. Habil Allahyarov adına Soyuqbulaq kənd orta məktəbi;
10. Söyüdlü kənd orta məktəbi;
11. Arıxdam kənd orta məktəbi;
12. Düzyurd kənd orta məktəbi;
13. Dəyəqarabulaq kənd orta məktəbi;
14. Çalburun kənd orta məktəbi;
15. X.Haqverdiyev adına Çaldaş kənd orta məktəbi;
16. Gər-gər kənd orta məktəbi;
17. Sarıhəsənli kənd orta məktəbi;
18. Şəkərbəy kənd orta məktəbi;
19. Əmiraslanlı kənd orta məktəbi;
20. Dəyirmandağ kənd orta məktəbi;
21. Kiçik Qaramurad kənd orta məktəbi;
22. Parakənd kənd orta məktəbi;
23. Daryurd kənd orta məktəbi;
24. Əli İsmayıllı kənd orta məktəbi;
25. Arıqıran kənd orta məktəbi;
26. İnəkboğan kənd orta məktəbi;
27. Hacıalılar kənd orta məktəbi;
28. M.Füzuli adına Böyük Qaramurad kənd orta məktəbi;
29. Qaraməmmədli kənd orta məktəbi;
30. Novo Saratovka kənd orta məktəbi;
31. Yenikənd kənd orta məktəbi;
32. Çobankənd kənd orta məktəbi;
33. Günəşli kənd orta məktəbi;
34. Arabaçı kənd orta məktəbi;
35. Novo İvanovka kənd orta məktəbi;
36. İsalı kənd orta məktəbi;
37. Düzrəsullu kənd orta məktəbi;
38. Çayrəsullu kənd orta məktəbi;
39. Şınıx kənd orta məktəbi;
40. Göyəlli kənd orta məktəbi;
41. Hacılar kənd orta məktəbi;
42. Qaravəllər kənd orta məktəbi;
43. Pərizamanlı kənd orta məktəbi;
44. Əlinağılar kənd orta məktəbi;
45. Şahdağ kənd orta məktəbi;
46. Səbətkeçməz kənd orta məktəbi;
47. Moruxlu kənd orta məktəbi;
48. Dördlər kənd orta məktəbi;
49. 1 saylı İ.Əliyev adına şəhər orta məktəbi;
50. 1 saylı Qoşabulaq kənd orta məktəbi;
51. 1 saylı R.Əliyev kənd orta məktəbi;
52. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
53. 2 saylı R.Ə.İsmayılov adına Qoşabulaq kənd orta məktəbi;
54. 2 saylı R.Əliyev kənd orta məktəbi.