1. Kürdlər kənd orta məktəbi;
2. Zəhmətabad kənd orta məktəbi;
3. Hamaraqışlaq kənd orta məktəbi;
4. Təklə kənd orta məktəbi;
5. Gülməmmədli kənd orta məktəbi;
6. Burovar kənd orta məktəbi;
7. Bəcirəvan kənd orta məktəbi;
8. Şiləvəngə kənd orta məktəbi;
9. Üçtəpə kənd orta məktəbi;
10. Ləkin kənd orta məktəbi;
11. Cəlayir kənd orta məktəbi;
12. Sərhədabad kənd orta məktəbi;
13. Abazallı kənd orta məktəbi;
14. Soltankənd kənd orta məktəbi;
15. Qarazəncir kənd orta məktəbi;
16. Xəlilli kənd orta məktəbi;
17. Adnalı kənd orta məktəbi;
18. Əliqasımlı kənd orta məktəbi;
19. Məlikqasımlı kənd orta məktəbi;
20. Qamışlıgöl kənd orta məktəbi;
21. Zopun kənd orta məktəbi;
22. Komanlı kənd orta məktəbi;
23. Cəngan kənd orta məktəbi;
24. Çünzəli kənd orta məktəbi;
25. Dələli kənd orta məktəbi;
26. Şorbaçı kənd orta məktəbi;
27. Boyxanlı kənd orta məktəbi;
28. Şabanlı kənd orta məktəbi;
29. Hacıməmmədli kənd orta məktəbi;
30. Astanlı kənd orta məktəbi;
31. Şatırlı kənd orta məktəbi;
32. Həziabad kənd orta məktəbi;
33. Musalı kənd orta məktəbi;
34. Muğan kənd orta məktəbi;
35. Məmmədrzalı kənd orta məktəbi;
36. Maşlıq kənd orta məktəbi;
37. Xəlilabad kənd orta məktəbi;
38. Məşədilər kənd orta məktəbi;
39. Qarakazımlı kənd orta məktəbi;
40. Əsədli kənd orta məktəbi;
41. Seyidbazar kənd orta məktəbi;
42. Sarxanlı kənd orta məktəbi;
43. Bədirli kənd orta məktəbi;
44. Eçara kənd orta məktəbi;
45. Kazımabad kənd orta məktəbi;
46. Hasallı kənd orta məktəbi;
47. Abışabad kənd orta məktəbi;
48. Ağdaş kənd orta məktəbi;
49. Alaşar kənd orta məktəbi;
50. Vənlik kənd orta məktəbi;
51. Bozayran kənd orta məktəbi;
52. Dövlətalıbəyli kənd orta məktəbi;
53. Oğrubulaq kənd orta məktəbi;
54. H.Tağıyev adına Sabirabad kənd orta məktəbi;
55. N.Məmmədov adına Sabirabad kənd orta məktəbi;
56. Şükürül kənd orta məktəbi;
57. Xanəgah kənd orta məktəbi;
58. 1 saylı şəhər orta məktəbi;
59. 1 saylı Göytəpə şəhər orta məktəbi;
60. 1 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
61. 1 saylı Təzəkənd kənd orta məktəbi;
62. 1 saylı Sabirabad kənd orta məktəb;
63. 1 saylı Ocaqlı kənd orta məktəbi;
64. 1 saylı Heydər Əliyev adına Alar kənd orta məktəbi;
65. 1 saylı Privolnoye kənd orta məktəbi;
66. 1 saylı Kövüzbulaq kənd orta məktəbi;
67. 1 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
68. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
69. 2 saylı Göytəpə şəhər orta məktəbi;
70. 2 saylı Maşlıq kənd orta məktəbi;
71. 2 saylı Kövüzbulaq kənd orta məktəbi;
72. 2 saylı Günəşli kənd orta məktəbi;
73. 2 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
74. 2 saylı Alar kənd orta məktəbi;
75. 2 saylı Privolnoye kənd orta məktəbi;
76. 2 saylı Ocaqlı kənd orta məktəbi;
77. 2 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
78. 3 saylı Alar kənd orta məktəbi;
79. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
80. 4 saylı Uzuntəpə kənd orta məktəbi;
81. 7 saylı şəhər orta məktəbi;
82. 8 saylı şəhər orta məktəbi.