1. Aqşin Hüseynov adına Suparibağ kənd orta məktəbi;
2. Səncərədi kənd orta məktəbi;
3. Artupa kənd orta məktəbi;
4. Şüvi kənd orta məktəbi;
5. Sərək kənd orta məktəbi;
6. Kijəbə qəsəbə orta məktəbi;
7. Lovayın kənd orta məktəbi;
8. Burzubənd kənd orta məktəbi;
9. N.Əliyev adına Maşxan kənd orta məktəbi;
10. Koroba kənd orta məktəbi;
11. S.Vurğun adına Təngərüd kənd orta məktəbi;
12. Telman kənd orta məktəbi;
13. Balaca Şahağac kənd orta məktəbi;
14. Siyakü kənd orta məktəbi;
15. Miki kənd orta məktəbi;
16. Rinə kənd orta məktəbi;
17. R.Babayev adına Hamuşam kənd orta məktəbi;
18. Motlayataq kənd orta məktəbi;
19. Əsxənəkəran kənd orta məktəbi;
20. Toradi kənd orta məktəbi;
21. Pəlikəş kənd orta məktəbi;
22. Sım kənd orta məktəbi;
23. Şümrüd kənd orta məktəbi;
24. Şağlazüzə kənd orta məktəbi;
25. Vaqo kənd orta məktəbi;
26. Ağkörpü kənd orta məktəbi;
27. 1 saylı M.Ə.Sabir adına şəhər orta məktəbi;
28. 1 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
29. 1 saylı M.F.Axundov adına Pensər kənd orta məktəbi;
30. 1 saylı C.Cabbarlı adına Kakalos kənd orta məktəbi;
31. 1 saylı Şahağac kənd orta məktəbi;
32. 1 saylı N.Gəncəvi adına Şiyəkəran kənd orta məktəbi;
33. 2 saylı şəhər orta məktəbi;
34. 2 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
35. 2 saylı Z.Əhmədzadə adına Pensər kənd orta məktəbi;
36. 2 saylı Kakalos kənd orta məktəbi;
37. 2 saylı Şahağac kənd orta məktəbi;
38. 2 saylı Şiyəkəran kənd orta məktəbi;
39. 3 saylı şəhər orta məktəbi;
40. 3 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
41. 4 saylı şəhər orta məktəbi;
42. 4 saylı Ərçivan kənd orta məktəbi;
43. 5 saylı Fars təmayüllü şəhər orta məktəbi;
44. 6 saylı şəhər orta məktəbi;
45. 7 saylı şəhər orta məktəbi.