Bolşeviklər köhnə ne varsa hamısını dağıtmaga başladı. Duşmən hesab etdikləri siyası rəqiblərini, ziyalıları, din xadimlərini, Azərbaycan ordusunun zabitlərini həbs etmeye başladılar. Onların coxu nargin adasında gullələndi. 1920-21ci illərdə AXC Nazirlər kabinetinde keçmiş sədrləri F.Xoyski və N.yusifbəyli parlamentin sədr müavini H.Agayev hökumət uzuvləri X.Refibeyli I. Ziyadxanov və b.1920 ci ilin aprelin 28 dən 1921ci ilin avqustunadək bolşevik terrorunu qurbanı oldular