Emekli Öğretmen-Reklâm Yazarı-Şair Hasan Sancak yılmıyor. Feryadına ses verin:
ANAYASA MAHKEMESİ ONADI, HATA VAR DEDİ,İTİRAZ ETTİ!..


Saygıdeğer Cumhurbaşkanım-Başbakanım-Adalet Bakanım-parti başkanları-milletvekilleri, bu hukuksuzluğa dur deyin. Hak, hukuk ve adaletin ayaklar altına alınmasını, katledilmesini ve mahvedilmesini önleyin.


58 yaşındaki Alaçamlı Halk Şairi, Reklâm Yazarı, Eğitimci, Gazeteci Hasan Sancak’ın 17.4.2006 tarihinde Noter Onaylı Rüya Senaryosu’nu kopyaladığı iddiasıyla Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ nde Coca Cola aleyhine açmış olduğu 7000 TL’ lık tazminat davasının 22.08.2013’te Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel müracaatı da reddedildi.


Konu ile ilgili görüşlerini dile getiren Sancak: 3 tanesi çıkan 50 şiir kitabım =5000 şiirim, 50 tanesi noter onaylı 1500 senaryom vardır. Dünya ve Türkiye’de en çok TV reklâm senaryoları kopyalanan kişiyim. Noter Onaylı ‘Rüya’mı; Coca Cola 5, Tombi Sofix Şeker 7, Vestel XXL 10 sene sonra, bir ısıtıcı senaryomu Vestel tekrar 3 sene sonra aynen kopyalamıştır. Toplam 4 senaryom 7 şirket tarafından kopyalanmıştır. Fikri hakları çok iyi bilen uzman bir avukattan destek bekliyorum. 90 gerçek düşüm vardır. Rüyamda Reklâm Gördüm. Kitabım ile senaryolarımı kamuoyu ile paylaşacağım. Belediye başkanlarından ve iş adamlarından kitabımın baskısına destek bekliyorum.


Lütfen incelemek isteyenler, bilirkişi raporunun dosya ve numaraları ile karşılaştırsınlar. Yazdıklarımın doğru olduğu görülecektir.

Bilirkişi Heyeti Raporu:
Talimat No:2010/56
Dosya Esas No:2009/314
Dava Tarihi:17.04.2006


Noter Onaylı ‘Rüya’ Senaryomu kopyalayan Coca Cola’yı Samsun’da 2006 yılında mahkemeye verişim, 2014 senesinde 8. senesine girmiştir. Dokuz sayfalık bilirkişi raporundaki yanlışlıklar, bir kitap olur. Bu davadaki konu bilirkişi raporunun objektif ve tarafsız bir şekilde yazılıp yazılmadığı ile ilgilidir. Bilirkişiler, yazdıkları dokuz sayfalık skandal raporda sorduğum en önemli sorularıma ne yazık ki cevap verememektedirler. Adaleti mahvedenlerin, en ağır bir şekilde cezalandırılmalarını istiyorum. Üç kişiden oluşan, mukayese yaptıklarını iddia eden bilirkişiler, Noter Onaylı ‘Rüya’ Senaryomu Coca Cola’nın neyi ile karşılaştırılmıştır? Sorusunun cevabını veremiyorlar. Mukayese olabilmesi için dosyada hem benim Noter Onaylı ‘Rüya’ Senaryosunun yazılı metni, hem de Coca Cola Rüya Reklâm Filminin görüntüsü muhakkak olması gerekirdi. Dosyada sadece Noter Onaylı ‘Rüya’ Senaryosunun yazılı metni vardır. Coca Cola avukatları mahkemeye dolu diye boş CD verdikleri için bilirkişiler Coca Cola Rüya Reklâm Filminin görüntüsünü seyretmemişlerdir. Bu çok büyük bir skandaldır. Filmin görüntüsü olmadan mukayese yaptık demek ‘ASLA VE ASLA’ mümkün değildir. Bu yazılanların bilirkişiler doğru değildir diyorsalar, kendilerinden açıklama bekliyorum. Bilirkişiler, iki rüya senaryosunu mukayese yapmadıkları halde karşılaştırma yapmışlar gibi rapor hazırlamışlardır. Filmin görüntüsünü seyretmeyen bilirkişiler, bu sefer de Coca Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakmışlar, Coca Cola avukatlarının yaptığı mukayeseleri noktasına virgülüne kadar kabul etmişler ve bu mukayeselere göre benim aleyhime karar vermişlerdir. Dosyada filmin görüntüsü bulunmamaktadır. Renkli resim karelerine bakarak yapılan mukayeseler de Coca Cola avukatlarına aittir. Bilirkişilerin Coca Cola avukatlarının mukayeselerini kabul ederek, bu mukayeselere göre rapor hazırlayarak, benim aleyhime karar vermeleri de çok büyük bir skandaldır. Bilirkişilerin yazdığını iddia ettikleri rapor onların değil, Cola Rüya Reklâm Filminin renkli resim karelerine bakarak kabul ettikleri Coca Cola avukatlarına aittir. Bu kararla Türk adaleti çok büyük bir yara almıştır.İşin en kötü tarafı ise, Türkiye ve dünyada ilk defa çakma, düzmece ve skandallarla dolu kapkara bir bilirkişi raporunun Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve Üyeleri tarafından usul ve yasaya uygun olduğu noktasına virgülüne kadar onanmıştır. Yargıtay üyeleri, aynı davada iki farklı, tezat oluşturacak karar vermiştir. Bu durum, Türk Milleti’nin geleceği ve T.C. Devleti’nin bekası açısından endişe verici, kahredici bir durumdur. Bilirkişi raporu, Coca Cola’ yı aklamak, bu işten kurtarmak için yazılmıştır. Adalet Bakanlığına skandal rapor yazan ve bu skandal raporu onayan bilirkişiler ve Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundum. Adalet Bakanlığı, basında çıkan ve cevapları bilirkişiler ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve üyeleri tarafından bir türlü verilemeyen sorularımı muhakkak dikkate almalı ve bakanlık müfettişlerini görevlendirmelidirler. Türkiye’de haklı olmak yetmiyor. Ankara’da çok güçlü olmanız gerekiyor. Yargıtay üyelerini kamuoyuna şikâyet ediyorum. Bu skandalların farkında olmayanlar hak, hukuk ve adaletten bahsedemezler.


Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkan ve üyeleri tarafından karar düzeltme yazısının da reddedilmesiyle 22.08.2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel müracaat hakkımı kullandım. Anayasa Mahkemesi’ne müracaat etmemin sebebi şudur. Bilirkişiler tarafından yazılan ve Yargıtay 11. (On Birinci) Hukuk Dairesi tarafından usul ve yasaya uygun olduğu onanan raporun objektif ve tarafsız bir şekilde yazılıp yazılmadığının tespit edilmesini istedim. Cevapları bilirkişiler ve Yargıtay üyeleri tarafından bir türlü verilemeyen sorduğum en önemli sorularımın Anayasa Mahkemesi üyeleri tarafından ‘MUHAKKAK’ cevaplandırılmasını istedim. Anayasa Mahkemesi’ne yaptığım bireysel müracaat, Yargıtay’ın aleyhime verdiği birinci karardan sonra 30 gün içinde müracaat yapmadığım için, ‘karara karşı karar düzeltme yolu kapalı olmasından dolayı başvurucu açısından başvuru yollarının tüketildiği’ gerekçesiyle reddedildi. Anayasa Mahkemesi’ de dünya ve Türkiye tarihinde ilk defa skandal bir karara imza atmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin verdiği iki kararı daha var. Bu kararlar da diğer uzman komisyon üyeleri, fikri ve sınaî haklar da uzman olan bütün hukukçular ise, Yargıtay’a karar düzeltme yazısının yazılmasının anayasanın bir emri olduğunu, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel müracaatta ve AİHM’ ne başvurmada muhakkak karar düzeltme yazısının yazılması gerektiği üzerinde önemle durmaktadırlar. Diğer Anayasa Mahkemesi komisyon üyeleri tarafından yazılan karar da ise,’hukuk davalarında olağan kanun yolları temyiz ve karar düzeltme yoludur’ denmektedir. Bunu takip eden bütün anayasa maddeleri, Yargıtay’a karar düzeltme yazısının yazılmasının anayasanın bir emri olduğu teyit edilmektedir.


Anayasa Mahkemesi’nin diğer bir kararında ise yabancı uyruklu bir vatandaşımız, Yargıtay’a karar düzeltme yazısı yazıyor. Sonra da karar düzeltme yazısından vazgeçiyor. Anayasa Mahkemesine bireysel müracaat yapıyor. Karar düzetme yazısından vazgeçerek yaptığı başvuru aleyhine sonuçlanıyor. Anayasa Mahkemesi, karar düzeltme yazısından feragat ettiği için aleyhine karar vermiştir. Bu kararları çoğaltmak mümkündür. Benim aleyhime karar veren Anayasa Mahkemesi’nin üyelerinden hem bu dünyada hem de mahşerde davacıyım. Yine haberimi yapan parmakla sayılacak kadar hür, bağımsız ve yürekli haber sitesi bulunmaktadır. Mangalda kül bırakmayan anlı ve şanlı bütün ulusal haber ajansları, gazeteciler ve haberciler sınıfta kalmıştır. Anayasa Mahkemesi komisyon üyeleri tarafından aleyhime verilen kararın kaldırılmasını ve adaletin tecelli etmesi için bir ilam gönderdim. Yukarıda ilk Anayasa Mahkemesi komisyon üyeleri tarafından aleyhime verilen kararın en önemli bölümünü ve resmi gazetede yayınlanan uzman Anayasa Mahkemesi Üyelerinin kararının en önemli bölümünü dikkatinize sundum. Aşağıda tekrar aleyhime verilen kararda karar düzeltmenin olmadığını söyleyen Anayasa Mahkemesi üyelerinin ve karar düzetme yazılarının olduğunu söyleyen iki Anayasa Mahkemesi üyelerinin kararını göreceksiniz. Okuması ve yazması olan vatandaşlarımız, Anayasa Mahkemesi kararlarını okuduğu zaman Yargıtay’da karar düzeltme yazısının olduğunun farkına varır. Heyhat ki en yüce ve yüksek makama getirilen insanlar,hukuk adamları bunun farkında değilseler, ellerimizi başımıza getirip çok iyi düşünmeliyiz. Anayasa Mahkemesi’ ne hatanın düzeltilmesi için bir yazı gönderdim.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANAYASA MAHKEMESİ SKANDALINI İBRETLE OKUYUN!..
Anayasa Mahkemesi üyelerinin aleyhime verdiği skandal kararın en önemli bölümüdür.

Başvuru Numarası:2013/6803
Karar Tarihi:16.1.2014

20. Somut olayda başvurucu, Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.04.2011 tarih ve E.2009/314, K.2011/149 sayılı kararına karşı temyiz yoluna başvurmuş, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 14.1.2013 tarih ve E.2011/15946, K.2013/638 sayılı ilamı ile hükmü onamıştır. Onama kararı başvurucu vekiline 13.2.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Söz konusu karara karşı karar düzeltme yolu kapalı olmasından dolayı başvurucu açısından başvuru yollarının tüketildiği ve buna ilişkin kararın kesinleştiği tarih Yargıtay ilamının tebliğ tarihi olan 13.2.2013 tarihidir. Bu tarihten itibaren en geç 15.3.2013 tarihine kadar başvuru yapılması gerekirken, 26.8.2013 tarihinde yapılan başvuruda süre aşımı bulunduğu sonucuna varılmaktadır.


Başvuru Numarası: 2013/1936
Karar Tarihi: 18.9.2013

19.Hukuk davalarında olağan kanun yolları temyiz ve karar düzeltme yoludur. Karar düzeltme yolu açık olan bir hükmün kesinleşmesi, karar düzeltme istemi sonunda verilen ret kararıyla veya karar düzeltme yoluna başvurulmamışsa temyiz onama kararının tebliğinden itibaren karar düzeltme başvuru süresinin sonunda gerçekleşir. Bu durumda, karar düzeltme yolu açık olan ve karar düzeltme yoluna başvurulmayan bireysel başvurularda 30 günlük başvuru süresinin hangi tarihten itibaren başlayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekir…


Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararları
Aşağıdaki kararlar 6 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

21. Bir kanun yoluna başvurulmuş olması tek başına bu yolun tüketildiği anlamına gelmez. Bir kanun yolunun tüketildiğinden söz edilebilmesi için öncelikle yapılan başvurunun sonucunun beklenmesi ve inceleme süresince öngörülmüş olan yöntem, biçim, süre ve diğer koşullara uygun hareket edilmesi gerekir. Başvurucunun, etkili ve sonuç almaya yeterli görerek başvurduğu bir kanun yolunun sonucunu beklemeksizin, karar düzeltme talebinden feragat etmek suretiyle bu süreci kendi iradesiyle sona erdirdiği ve böylece olağan kanun yollarını usulüne uygun bir şekilde tüketmeden bireysel başvuruda bulunduğu anlaşılmaktadır.ANAYASA MAHKEMESİ KARARI E.2012/73 (3065 SAYILI KANUN HK.)
27 Mart 2013 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 28600
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
İKİNCİ BÖLÜM
KARAR
Başvuru Numarası: 2012/73
Karar Tarihi : 5/3/2013

18. Başvuru konusu olayda başvurucu, başvurusunun idarece reddedilmesi işleminin iptali ile ödediği katma değer vergisinin iadesine karar verilmesi istemiyle Manisa Vergi Mahkemesinde dava açmış ve dava anılan Mahkemenin 5/6/2012 tarih ve E.2012/131, K.2012/472 sayılı kararı ile reddedilmiş, bu karara karşı Manisa Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itirazda bulunmuş, anılan Mahkemenin 7/9/2012 tarih ve E.2012/361, K.2012/253 sayılı kararıyla itiraz isteminin reddine ve Manisa Vergi Mahkemesinin kararının onanmasına karar verilmiştir. Karar, 24/9/2012 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir. Başvurucu bu karara karşı karar düzeltme yoluna başvurmamıştır. Böylece hukuk yolları bireysel başvuru yönünden Manisa Bölge İdare Mahkemesinin 7/9/2012 tarihli kararıyla tüketilmiştir.
19. Açıklanan nedenlerle, olayda iç hukuk yolunu tüketen nihai kararın, Anayasa Mahkemesinin zaman bakımından yetkisinin başladığı 23/9/2012 tarihinden önce verildiği anlaşıldığından başvurunun, diğer kabul edilebilirlik şartları yönünden incelenmeksizin “zaman bakımından yetkisizlik” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.


Anayasa mahkemesine bireysel başvuru için karar düzeltme
Anayasa Mahkemesi
Bireysel Başvuru Kararları
Esas : 2013/1177
Karar : 2013/1177
Tarih : 26.03.2013

18. 1602 s. Kanun’un 63 üncü maddesine göre AYİM Daire ve Daireler Kurulu kararları kesin olup, kesin hükmün bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu nedenle bu kararlardan sonra bireysel başvuru yoluna GİDİLMESİ MÜMKÜNDÜR. Ancak anılan Kanun’un 66 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca AYİM kararlarına karşı ilamın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yoluna başvurulabilir. Bu yola başvurulması halinde karar düzeltme talebine ilişkin bir karar verilinceye kadar olağan kanun yolları TÜKETİLMİŞ OLMAYACAKTIR. Bir başka ifadeyle, kanun yolunun tüketildiğinden söz edilebilmesi için öncelikle yapılan başvurunun sonucunun BEKLENMESİ GEREKİR. Bu çerçevede, askeri idari yargı önündeki davalarda karar düzeltme yoluna başvurulması halinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilmek için, öncelikle karar düzeltme talebinin sonucunun beklenmesi, böylece bu yolun tüketilmesi GEREKTİĞİ AÇIKTIR.
19. Başvuru konusu olayda, başvurucunun Milli Savunma Bakanlığının ret işleminin iptali istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde açtığı dava Birinci Dairenin 6/12/2012 tarih ve E.2012/365, K.2012/1370 sayılı kararıyla reddedilmiş, bu karara karşı 16/1/2013 tarihinde karar düzeltme yoluna başvurulmuş, karar düzeltme talebi hakkında henüz karar verilmeden Anayasa Mahkemesine bireysel BAŞVURU YAPILMIŞTIR. Başvurucunun, etkili ve sonuç almaya yeterli görerek başvurduğu bir kanun yolunun sonucunu beklemeksizin bireysel başvuruda bulunduğu ve dolayısıyla yargısal başvuru yollarının tamamının TÜKETİLMEDİĞİ ANLAŞILMAKTADIR.
20. Açıklanan nedenlerle, başvurunun diğer kabul edilebilirlik koşulları yönünden incelenmeksizin “başvuru yollarının tüketilmemiş olması” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar VERİLMESİ GEREKİR.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
COCA COLA RÜYA REKLÂM FİLMİ:
[
ilişim çalışmıyorsa, İnternet tarayıcınızın adres çubuğuna kopyalayınız!..

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Dünyadaki İlk ve tek Gerçek ‘Rüya’ Gıda Işınlama Reklamı Bana Aittir!..

Dünya ve Türkiye’de En Çok Reklâm Senaryosu Kopyalanan Kişiyim.

NOTER ONAYLI ‘RÜYA’ MI COCA COLA 5 TOMBİ SOFİX ŞEKER 7, VESTEL XXL 10 SENE SONRA KOPYALAMIŞTIR.

NOTER ONAYLI ‘RÜYA’
GERÇEK ‘RÜYA’ GIDA IŞINLAMA SENARYOSU
ÂLEMDE İLK VE TEK
DÜNYADA EŞİ VE BENZERİ YOK

LÜTFEN ÖNEMLİ NOT BÖLÜMÜNDE YAZDIKLARIMA DİKKAT EDİNİZ!..

ÖNEMLİ NOT:
AŞAĞIDA ANLATILAN RÜYA YAZISI HİÇBİR BİLGİSAYAR-İNTERNET-BUZDOLABI-SÜPER MARKET VB. ŞİRKETİ TARAFINDAN TAMAMI YA DA BİR BÖLÜMÜ SAHİBİNDEN İZİN ALINMADAN TELEVİZYON, RADYODA... REKLÂM HÂLİNE GETİRİLEREK SESLENDİRİLEMEZ, OYNANAMAZ, OYNATILAMAZ VE YAYINLANAMAZ.
BU YAZININ TAMAMI ALAÇAMLI HALK ŞAİRİ REKLÂM YAZARI EĞITİMCİ-GAZETECİ HASAN SANCAK'A AİTTİR.

DÜZENLEME ŞEKLİNDE İFADE TESBİT TUTANAĞI

İki bin yılı Aralık ayının birinci günüdür. 1.12.2000 Aşağıda mühür ve imzası bulunan, ben Bafra 2. Noterliği NİLGÜN KURT Çakırmahmut İş hanı Kat:1 Bafra adresindeki dairemde görev yaparken, yanıma gelen ve gösterdiği Alaçam nüfusundan YENİLEME nedeni ile verilen 22.08.1989 gün ve V01-985727 numaralı fotoğraflı nüfus cüzdanı kimliğine göre Samsun ili Alaçam ilçesi Yeni cami Mah. Nüfusunda 008,5 cilt 16 sayfa 290-7 kütükte kayıtlı olup, baba isminin Yakup, anne isminin Emine olduğu ve 1956 tarihinde doğduğu anlaşılan ve hâlen Yeni cami Mah Alaçam adresinde oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen HASAN SANCAK Düzenleme şeklinde bir ifade TESBİT TUTANAĞI tanzimini istedi. Kendisini yukarıda yazılı hüviyet ile tanıdığım gibi, bu işi yapma yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olduğunu gördüm. Bunun üzerine şu suretle söze başladı.

‘RÜYA’MDA GÖRDÜĞÜM DÜŞ

KONU: ‘Rüya’mda karnımın zil çaldığını fark ederek uyandım. Saat gece 03.00'dı. Yataktan kalkarak, mutfağa gittim. Buzdolabının kapağını açtım. İçerisinde yiyecek aradım. Ne yazık ki buzdolabında ve evde yiyecek namına hiçbir şeyin olmadığını gördüm. Açlıktan ayakta duracak dermanım kalmamıştı. Su ile karın doyurulmaz diyordum. Birden aklıma misafir odasındaki bilgisayarım geldi. Hemen misafir odasına koştum. Bilgisayarımı açtım. Bilgisayar faresini elime alarak, İnternet'e geçtim. Büyük bir market aramaya başladım. Uzun uğraşlardan sonra karşıma İnternet'te büyük bir süper market çıktı. Reyonlarda ne yoktu ki… Tavuk, peynir, zeytin, sucuk, pastırma... Canımın çektiği hangi yiyecekler varsa, farenin imlecini o yiyeceklerin üzerine teker teker getirerek, bir bir tıkladım. Her tıkladığım yiyecek benim buzdolabına üstten dolmaya başladı. Buzdolabını süper marketten ağzına kadar doldurdum. Sevincimden havalara zıplıyordum. Kendi kendime bolluk ne güzel şey diyordum. Birden aklıma bu yiyeceklerin parasını vermediğim geldi. Doldurduğum o yiyeceklerin hesabını yapmaya başladım. Ortaya çıkan toplam rakamın maaşımı kat kat aştığını gördüm Hanımın seslenmesiyle tatlı düşten uyandığım zaman durmadan elimin ağzıma gittiğini, sanki o yiyecekleri yiyor gibi bir hâl aldığını gördüm... Yazılan bu tutanak okunması için kendisine verildi. Okudu. Yazılanların hakiki arzuları olduğunun bildirilmesi üzerine altı tarafımızdan imzalandı ve
mühürlendi.

1 ARALIK 2000
İki bin yılı Aralık ayının birinci günü
T.C.
BAFRA İKİNCİ NOTERİ
NİLGÜN KURT
RESMİ MÜHÜR VE İMZA
ASLININ AYNIDIR
NO:1 6 8 6 2
1 ARALIK 2000

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

NOTER ONAYLI ‘RÜYA’ VE COCA COLA RÜYA REKLÂMININ EN ÖNEMLİ ORTAK ÖZELLİKLERİ:

Coca Cola, Noter Onaylı ‘Rüya’mı beş sene sonra kopyalamıştır.
Noter Onaylı ‘Rüya’nın konusu bir ‘Rüya’dır.
Coca Cola Reklâm Filminin konusu da bir ‘Rüya’dır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da açlık ihtiyacı vardır.
Coca Cola Rüya Reklâmında da susuzluk ihtiyacı vardır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da açlık ihtiyacı olan benim.
Coca Cola Rüya Reklâmında da susuzluk ihtiyacı olan kişi, rüya görendir.
Noter Onaylı ‘Rüya’da ben rüyasında yiyecek arayan dünyadaki ilk ve tek kişiyim.
Coca Cola Rüya Reklâmında da rüyasında içecek arayan kişi, dünyadaki ilk ve tek kişidir.
Noter Onaylı ‘Rüya’da bilinmeyen, bulunamayan, ortada olmayan yiyecek maddesine rüyada ulaşma anlatılmaktadır.
Coca Cola Rüya Reklâmı’nda da aynen rüyada içecek maddesine ulaşma tekrar edilmektedir.
Ben, yiyecek bulmak için bulunduğum yerden kalkıyorum. Yürüyorum. Mutfağa gidiyorum. Buzdolabının kapağını açarak, içinde
yiyecek arıyorum.
Coca Cola Rüya Reklamında da içecek bulmak için aynı hareketler tekrar edilerek, arama yapılmakta ve mutfağa
gidilerek,buzdolabının içinde içecek aranmaktadır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da yiyecek bulmak için ben rüyada İnternet üzerinden market arıyorum.
Coca Cola Rüya Reklâmında da rüya gören mutfaktan dışarı çıkar. Yürüyerek, cadde ve sokaklarda içecek bulmak için market
aramaktadır.
Noter Onaylı ‘Rüya’da yiyecek bulmak için verilen mücadeleden sonra ‘Rüya’dan uyanmaktayım.
Coca Cola Rüya Reklamında da rüyadan uyanma tekrar edilmektedir.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

REKLÂM YAZARI ŞAİR HASAN SANCAKIN YOUTUBE VİDEOLARI


[
[


[
[
[
[
[

[
[
[

ASLEN TRABZON KÖPRÜBAŞILIYIM.AKRABA MIYIZ?


HASAN SANCAK
ALAÇAMLI HALK ŞAİRİ
REKLÂM YAZARI
(EĞİTİMCİ-GAZETECİ)

0505-395 81 87

[email protected]
Yeni Cami Mah. Bafra Cad.4.Sok No 11
55800-ALAÇAM-SAMSUN