Reklam Yazarı Şair Hasan Sancak:
Bilirkişileri Şikayetçiler Derneği Kurulacak!..

Facebook-Twitter ve Gmaillimi Kapattıran,
Cevap Veremeyen Coca Cola Avukatları Üye Forum Sitelerime de Yasak Koydurtuyor!..
.
Aşağıdaki sebep´ten dolayı yasaklandınız:
Forumda firmamızı kötülediğiniz için uzaklaştırma cezası aldınız.
Not:Coca Cola Avukatları.

Yasaklandığınız süre: 24.03.13, 08:00

Bilirkişilere Hodri Meydan!...

Haberimde yazdıklarımın doğru olmadığını düşünüyorsanız,
kendinize güveniyorsanız,
raporumuzun arkasındayız diyorsanız,
yüreğiniz yetiyorsa,
canlı bir televizyon yayınında, hepinizi tartışmaya bekliyorum.


BASIN MESLEK İLKESİ-AYAK ALTINA İNDİ
BİRİ KÖLE BASININ-TAM DA ÜSTÜNE BİNDİ

İÇTİRMEYİN COLAYI-BULURSUNUZ BELAYI
ALT TARAFLARA DÖKÜN-TEMİZLİYOR HELAYI


TARAFLI RAPOR YAZDI-GERÇEKTEN BİLİRKİŞİ
İNŞALLAH CEVAP VERİR-(İŞİNİ) BİLİR KİŞİ


Alaçamlı Halk Şairi,Reklam Yazarı, Eğitimci, Gazeteci Hasan Sancak,(57) skandal rapor yazmayı alışkanlık haline getiren sözde

bilirkişilere karşı mücadele vermek,onların yaptıkları taraflı raporları kamuoyuna duyurmak için BİLİRKİŞİLERİ ŞİKAYETÇİLER

DERNEĞİ kurulacağını söyledi.

Konu ile ilgili görüşlerini dile getiren Sancak: ’Dünyadaki ilk ve tek BİLİRKİŞİLERİ ŞİKAYETÇİLER DERNEĞİ Türkiye’de

kurulacaktır.Bu dernekte görev alacak yöneticiler, her alanda uzman kişilerden seçileceklerdir. Dernek üyeleri siyasi parti

ayırımı yapmayacaklardır. Bilirkişi etik kurallarının gerçekleşmesi için her türlü alanlarda

forumlar,konferanslar,sempozyumlar… Yapacaklardır. Bilirkişi kanununun yeniden düzenlenmesi,yazılması için kurulacak

dernek,büyük sorumluluklar yürütecektir.Vatandaşların haklı davalarına destek vererek,hak kayıplarının önüne geçeceklerdir.

Bu haberimi okuyan,güç birliği yapmanın gerekliliğine inanan herkese çağrıda bulunuyorum. Haksızlığa uğradığınızı

söylüyorsanız,kurulacak olan derneğe üye olunuz.Sessiz kaldığımız sürece ezilmeye mahkum oluruz. Sözde bilirkişiler

tarafından mağdur edilen binlerce vatandaşımız bulunmaktadır. Kurulacak bu dernek sayesinde seslerini kamuoyuna duyurma

imkanına kavuşmuş olacaklardır. Ne yazık ki Türkiye’de bilirkişi adı altında görev yapanların bir kısmı haklıdan

değil,güçlüden yana rapor hazırlamaktadırlar. En önemli davalar, üç kişinin yazdığı raporla sonuca bağlanması,hak kayıplarına

sebep olmaktadır.Ülkemizde bilirkişi meselesi kangrene dönüşmüştür. Düzmece rapor hazırlayan sözde bilirkişiler,vatandaşların

üzerine karabasan gibi çökmekte,acıların en kötüsünü yaşatmaktadırlar. Buna bir an önce kesin bir çözüm bulunmalıdır.Herkes

bilirkişi olmamalıdır.Bilirkişi görevine seçilecek kişilerde birinci planda mesleki karıyer,yeterlilik, hür, bağımsız,erdemli

ve onurlu olmak aranmalıdır.Bilirkişi yasası, yeniden düzenlenmelidir. Taraflı rapor yazan bilirkişiler, maddi ve manevi en

ağır para ve hapis cezasına çarptırılalarak, bilirkişilik mesleği sona erdirilmelidir. Bilirkişiler, sorulan sorulara cevap

vermelidirler. En uzman kişilerden oluşmalı ve seçimle iş başına gelmeleri gerekir.Noter gibi özelliğe kavuşmalıdır. Her

şeyden önce her alanda yetişecek bilirkişilerin bir okulu olmalıdır.Yanlış ve taraflı karar verdiklerinde hayatları

karartılmalıdır. Bunların da hesap vereceği bir üst kurul bulunmalıdır.Bilirkişiler, kimsenin tesirinde kalmadan görev

yapmalıdırlar. Parave Dolar ile susturulmamalıdırlar. (İzmir Yeminli Adli Bilirkişiler Derneği Onursal Başkanı İzzet

Şahin,sözde bilirkişilerin kimler olduğunu anlatmıştır.Yaptığı açıklamalarda şöyle demektedir. Sayın yargıcım, sayın savcım

bana bir emrin var mı diyenler, davaların taraflarını mağdur edenler vardır. Bilirkişilerin etiğe aykırı çalıştıklarını,

bugün gelinen noktada, bazı Afrika ülkelerinin bile gerisindedir. Bilirkişiliğin etiğini düzenleyen hukuki mevzuat da yoktor.

Bazılarının, avukatların ‘taşeronları’ gibi davranarak, davanın taraflarını mağdur edebilecek, hak kayıplarına sebep

olabilecek şekilde hareket etmektedirler.Her yıl bine yakın yeminli adli bilirkişinin yemin ederek hizmete talip olmasına

rağmen, yıl içinde hiç dosya verilmediğine ya da yılda birkaç dosya verildiğine tanık olunmaktadır.Bazılarına ise, yüzlerce

dosya verildiğinin bilindiğini, bu uygulamanın çok üzücü olduğunu dile getirdi. Bilirkişilik işinin ‘ırgat pazarında’ iş

bekleyen ‘amelilik’ olmadığını sık sık vurguladık. Onurlu bir bilirkişi adliye koridorlarında oturarak kendisinin

çağırılmasını değil, iş yerindeyken çağırılmasını bekler) söylemiştir.Benim davamda görevlendirilen kişileri bilirkişi olarak

görmüyorum.Yazdıkları dokuz sayfalık raporda sadece bir soruma cevap veremeyenlerin gerçek anlamda bilirkişi olmaları mümkün

değildir. ’TARAFLARA AİT SENARYOLAR, MUKAYESE EDİLECEK OLURSA’ yazmaktadırlar.İki rüya senaryosunu karşılıklı olarak mukayese

yaptıklarını rapor etmektedirler. Bilirkişiler, benim aleyhime karar verirlerken, karşılıklı olarak, Noter Onaylı ‘Rüya’nın

ilk baştan yazılı metnini cümle cümle, Coca Cola Rüya Reklam Filminin görüntüsünü mü seyrederek, yoksa renkli resim

karelerine bakarak mı aleyhime karar vermişlerdir? Bilirkişiler, bu sorunun cevabını verebilirler mi? Veremezler! Çünkü

bilirkişiler, Coca Cola avukatları mahkemeye filmin görüntüsü ile ilgili olarak dolu diye boş CD verince, Coca Cola Rüya

Reklam Filminin görüntüsünü seyretmemişlerdir.O zaman benim aleyhime karar vermek, ‘ASLA VE ASLA’ mümkün değildir. Filmin

görüntüsünü seyretmeyen sözde bilirkişiler,Coca Cola Rüya Reklam Filminin renkli resim kareleri ile Noter Onaylı ‘Rüya’

yazılı metninin karşılaştırmasını yapmışlar mıdır? Bunu da yapmamışlardır. Üstelik hiçbir bilirkişinin yapmayacağı bir

karara imza atmışlardır. Coca Cola Rüya Reklam Filminin renkli resim karelerinin, Coca Cola avukatlarının noktasına virgülüne

kadar mükayesesi olduğunu teyit etmişlerdir. Filmin görüntüsü boş çıkmışsa,renkli resim kareleri de avukatlara ait bir

mukayese ise,bilirkişiler, Noter Onaylı ‘Rüya’nın yazılı metnini ne ile karşılaştırarak, benim aleyhime karar vermişlerdir?

Ortada üçüncü olarak ne bir filmin görüntüsü ne de renkli resim kareleri vardır!Bilirkişiler, iki rüya senaryosunun

mukayesesini tapmadıkları halde, yapmışlar gibi rapor hazırlamışlardır.İki rüya senaryosunu karşılıklı olarak

çakma,düzmece,sözde yapılan bir mukayesesi vardır. Bilirkişiler, renkli resim karelerinde anlatılanların kendilerinin

değil,Coca Cola avukatlarının mukayesesi olduğunu onaylamışlardır. ‘BENİM ALEYHİME KARAR VEREN BİLİRKİŞİLER, TEYİT ETTİKLERİ

COCA COLA AVUKATLARINA AİT OLAN RENKLİ RESİM KARELERİNE GÖRE ALEYHİME KARAR VERMİŞLERDİR.YAZDIK DEDİKLERİ BİLİRKİŞİ

RAPORU,KABUL ETTİKLERİ COCA COLA AVUKATLARININ MUKAYESESİNE GÖRE YAPILMIŞTIR.ÇÜNKÜ ORTADA COCA COLA RÜYA REKLAM FİLMİ’NİN

RENKLİ RESİMLİ KARELERİNDEN BAŞKA BİR MATERYAL YOKTUR.O ZAMAN BU RAPOR BİLİRKİŞİLERE DEĞİL, COCA COLA AVUKATLARINA AİT OLMUŞ

OLUR.’Bilirkişiler,yazdık dedikleri bu skandallarla dolu raporu, Coca Cola avukatları ile birlikte hazırlamışlardır.

Yazdıklarını iddia ettikleri rapor,Coca Cola’yı aklamak üzerine kurulmuştur.Yazdık diyerek iddia ettikleri rapor, şimdiye

kadar dünyada sözde bilirkişiler tarafından yazılan skandallarla dolu kapkara bir rapordur.Bu dava nereye kadar

gidecekse,oraya kadar gidecektir. Bu şekilde skandal rapor hazırlamayı alışkanlık haline getiren sözde bilirkişilerin

yazdıklarını, kimler olduklarını kamuoyuna duyurmak için derneğimiz kurulacaktır.Haber yapmaktan korkan ulusal basın, emekli

bir öğretmenin verdiği onurlu mücadelesini reklam alamam diye yapmasa da onurlu gazetecilerin ve habercilerin olduğuna

inanıyorum.Bu haberime köşelerinde ve sayfalarında yer vermelerini rica ediyorum.Bu konuda benim de söyleyecek sözüm var

diyen herkesin görüş bildirmesini istiyorum. Kurulacak olan bu dernekte bana verilen her görevi seve seve yaparım’dedi.HASAN SANCAK
ALAÇAMLI HALK ŞAİRİ
REKLÂM YAZARI
(EĞİTİMCİ-GAZETECİ)