1. Buraya yazılan saytlar reklam məqsədli deyil sayt haqqında görüş alma məqsədli olmalıdı.

2. Başlıqlar sayta uyğun olmalı və qıssa bir başlıq olmalıdı. (Məs: Azərbaycan Saytlar Kataloqu)

3. Başlıqda "kömək edin", "fikrinizi yazın", "təhlil edin" yazılmamalıdı.

4. Mesajda da sayt qıssaca tanıdılmalı və istifadəçilərdən saytın hansı yönlərinin təhlil olunacağı yazılmalıdır.

5. Qaydalara zidd şəkildə açılmış başlıqlar silinəcək.